• Strona główna UAM  – szukasz informacji o innych jednostkach UAM?
  • Wydział Biologii UAM  – tutaj więcej o całym naszym Wydziale
  • http://pth.home.pl – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
  •  http://sil2020.org – najbliższy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego
  • XXIV Zjazd —   Zjazd Hydrobiologów Polskich we Wrocławiu w dniach 4-7.09.2018.
  • Pustelnik – o ciekawym człowieku spotkanym kiedyś w trakcie prac terenowych na obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego.