Siedzibą Zakładu Ochrony Wód jest budynek Wydziału Biologii UAM  na terenie kampusu UAM na Morasku.

Adres:

Zakład Ochrony Wód

Wydział Biologii UAM

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

61-614 Poznań

Kontaktując się z nami prosimy korzystać z numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej pracowników Zakładu – patrz Skład osobowy