Zapraszamy na ciekawy wykład – 22. listopada 2018 r.

czwartek,  22. listopada 2018.

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Poznaniu zaprasza w czwartek 22 listopada 2018 roku do Małej Auli w Collegium Biologicum UAM, ul. Umultowska 89 w Poznaniu o godz. 12.30 na seminarium na którym referat pt. „Zasoby węgla organicznego wód słodkich a globalne zmiany klimatyczne” wygłosi prof. dr hab.  Andrzej Górniak z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !

Streszczenie referatu – Górniak – zasoby C wód słodkich a zmiany klimatu