Plan przeciwdziałania skutkom suszy – stanowisko PTH.

W ostatnim czasie oprócz pandemii Covid-19  pojawił się w naszym kraju problem zagrażającej nam suszy. Ostatnie opady deszczu najprawdopodobniej tylko chwilowo ograniczyły tempo tego procesu. W związku z planowanym rozpoczęciem prac legislacyjnych nad specustawą ułatwiającą inwestycje związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy naukowcy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Hydrobiologicznym i ruchu Nauka dla Przyrody wypracowali stanowisko, którego uwzględnienie pozwoli  uniknąć błędów  popełnionych w tej dziedzinie w przeszłości:

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i ruchu Nauka dla Przyrody 

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem i jak najszersze jego rozpowszechnienie!