e-mail: agnieszka.drewek@amu.edu.pl

tel.: (+48) 061-829-5782

Nr pokoju: 0.117

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Ocena jakości wód jezior i rzek na podstawie makrobezkręgowców

Małże jako bioindykatory.

ROZWÓJ NAUKOWY:

 Od 2017   Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Biologii Środowiska, Zakład Ochrony Wód, studia doktoranckie, promotor: dr hab. Piotr Klimaszyk

2014 – 2016  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, kierunek: Ochrona środowiska, studia magisterskie, praca magisterska pt. „Ocena stanu ekologicznego rzeki   Wirenki na podstawie Polskiego Wielometrycznego Wskaźnika Stanu Ekologicznego Rzek (MMI-PL), praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Piotra Klimaszyka.

2011 – 2014  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, kierunek: Ochrona środowiska spec. hydrobiologia i ochrona wód, studia licencjackie, praca licencjacka pt.: „Ocena stanu ekologicznego wód płynących w oparciu o zespoły bezkręgowców dennych – próba zastosowania Duńskiego Indeksu Faunistycznego na rzece Wirence”, praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Piotra Klimaszyka.