„Makrofity w monitoringu ekosystemów wodnych – potrzeba zmian?”

Warszawa, 5-6 września 2019 r.

Poniżej znajdują się:
Aktualne informacje dla uczestników
Komunikat nr II
Ramowy program spotkania
Informacje organizacyjne

 

Informacje dla uczestników.

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że lista uczestników III Warsztatów Sekcji Makrofitowej PTH została zamknięta i zawiera obecnie ponad 30 osób. Liczba ta pozwala nam utrzymać pierwotnie zakładaną lokalizację spotkania, tj. siedzibę Instytutu przy ul. Kolektorskiej 4 na Marymoncie w Warszawie,  o godz. 11.00. Wszystkie wcześniejsze informacje organizacyjne pozostają zatem w mocy.

Program spotkania został rozszerzony o jedno wystąpienie autorstwa profesora Andrzeja Hutorowicza z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Zaktualizowany program warsztatów – znajdujący się też poniżej zostanie Państwu przekazany w dniu przyjazdu przed otwarciem spotkania.

Jak wspominaliśmy wcześniej, warsztaty nie mają finansowania zewnętrznego, zatem uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Obiady zorganizowaliśmy w pobliskiej restauracji „Po polsku, po prostu” (nazwa skądinąd na czasie), gdzie koszt zestawu obiadowego wynosi 22-25 zł. Bardzo prosimy o informację, kto z Państwa jest zainteresowany skorzystaniem z obiadów w tym miejscu, czy podczas obu dni warsztatów i czy ktoś jest zainteresowany posiłkami wynikającymi z różnego rodzaju diet, np. wegetariańskimi. Przerwy kawowe będą organizowane dzięki pomocy i zaangażowaniu pracowników Zakładu Ochrony Wód IOŚ-PIB.

W celu usprawnienia kwestii rozliczeń za posiłki i przerwy kawowe sugerujemy dokonanie wpłaty gotówką do organizatorów warsztatów w dniu przyjazdu kwoty w wysokości 25 zł za każdy obiad + 20 zł za wszystkie przerwy kawowe. Oczywiście do ścisłego rozliczenia z Państwem.

Na wspólna kolację pierwszego dnia warsztatów planujemy dokonać rezerwacji stolików w miłej restauracji na Żoliborzu, przy Placu Wilsona (1 przystanek metrem od miejsca warsztatów). Bardzo prosimy o informację, kto z Państwa jest zainteresowany uczestniczeniem w tej kolacji.

Informacje powyższe prosimy przysyłać do 30 sierpnia na adres: ryszardp@amu.edu.pl

Do miłego zobaczenia za kilka dni w Warszawie.

W imieniu Sekcji Makrofitowej

Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

dr Ryszard Piotrowicz

W imieniu Instytutu Ochrony Środowiska – PIB

dr hab. Agnieszka Kolada


KOMUNIKAT II

Zarząd Sekcji Makrofitowej Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy mają przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie w formie minikonferencji na temat roli makrofitów w ocenie stanu siedlisk wodnych oraz stanu ekologicznego wód.

Dwudniowy program spotkania obejmuje cztery sesje referatowe oraz przewiduje obszerną dyskusję, na którą bardzo liczymy. Wnioski wypracowane podczas spotkania zostaną przekazane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, organu odpowiedzialnego m.in. za prowadzenie państwowego monitoringu wód zgodnego z Dyrektywą Siedliskową oraz Ramową Dyrektywą Wodną.

Autorom wystąpień oferujemy możliwość przygotowania pełnych tekstów referatów i opublikowania ich w formie artykułów w języku angielskim w Instytutowym czasopiśmie „Environmental Protection and Natural Resources” (więcej informacji poniżej).

Przyjętą przez organizatorów formuła spotkania zakłada ograniczenia kosztów do niezbędnego minimum – brak wpisowego . Spotkanie odbędzie się w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie przy ul. Kolektorskiej 4 na Marymoncie a posiłki będą organizowane w pobliskiej restauracji (więcej informacji poniżej).

Zgłoszenia uczestnictwa można jeszcze nadsyłać na adres: ryszardp@amu.edu.pl lub akolada@ios.edu.pl – ostateczny termin zgłoszeń to  15 sierpnia 2019.  

Liczymy na Państwa aktywną obecność. 

Poniżej zamieszczamy wstępny  program oraz informacje organizacyjne spotkania.

Do zobaczenia we wrześniu w Warszawie.

W imieniu Sekcji Makrofitowej

Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

dr Ryszard Piotrowicz

W imieniu Instytutu Ochrony Środowiska – PIB

dr hab. Agnieszka Kolada

 


RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA

DZIEŃ 1:  5 WRZEŚNIA 2019 (czwartek)
11:00-13:00 ·      Powitanie uczestników, informacje organizacyjne

·      Piotr Borowiec. Makrofity w ocenie stanu wód i siedlisk wodnych – jak pogodzić Dyrektywę Siedliskową i Ramową Dyrektywę Wodną?

·      Hanna Ciecierska, Agnieszka Kolada.  Ocena stanu ekologicznego jezior na podstawie makrofitów –zaawansowanie wdrażania metody ESMI w Polsce.

·     Krzysztof Szoszkiewicz, Szymon Jusik, Daniel Gebler.  Ocena rzek w Polsce w oparciu o Makrofitowy Indeks Rzeczny i inne makrofitowe wskaźniki stanu ekologicznego.

13:00-14:00 OBIAD
14:00-15:30 ·      Agnieszka Kolada. Monitoring siedlisk wodnych w sieci Natura2000 w ramach PMŚ – doświadczenia z realizacji projektu w latach 2016-2019.

·      Wojciech Puchalski. Konieczność dostosowania zasad monitoringu Natura 2000 do definicji i percepcji siedlisk, współczesnego stanu wiedzy oraz potrzeb społecznych i ochrony przyrody – przykład dolinowo-rzecznych wodnych siedlisk chronionych.

15:30-16:00 PRZERWA KAWOWA
16:00-17:30 Dyskusja
17:30 Zakończenie pierwszego dnia spotkania
19:00 WSPÓLNA KOLACJA
DZIEŃ 2:  6 WRZEŚNIA 2019 (piątek)
9:00-10:30 ·      Piotr Dynowski, Anna Źróbek-Sokolnik, Ryszard Piotrowicz. Propozycja zmian metody monitoringu jezior lobeliowych, na przykładzie Jeziora Długiego i Wielkiego Stawu.

·      Małgorzata Godlewska, Marta Cendrowska, Mikołaj Adamczyk, Wojciech Puchalski. Nowe możliwości wykorzystania metod hydroakustycznych w monitoringu makrofitów.

.      Andrzej Hutorowicz.  Wykorzystanie technologii hydroakustycznej do obrazowania zmian sezonowych rozmieszczenia i wysokości hydrofitów zanurzonych: nowe możliwości w ewaluacji jezior? 

10:30-11:00 PRZERWA KAWOWA
11:00-11:30 ·      Eugeniusz Pronin. Wpływ kąpieliska na stan ekologiczny jeziora poniżej 50 ha (woj. lubuskie).

·      Joanna Rosińska, Anna Kozak, Renata Dondajewska, Katarzyna Kowalczewska-Madura, Ryszard Gołdyn. Stan ekologiczny określony na podstawie makrofitów w jeziorach poddanych różnym metodom rekultywacji.

11:30-12:30 Dyskusja
12:30 Zamknięcie i podsumowanie spotkania
13:00 OBIAD

 

 


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

LOKALIZACJA SPOTKANIA

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Środowiska – PIB przy ul. Kolektorskiej 4 na Żoliborz (przy Stacji Metro Marymont). Budynek Instytutu zlokalizowany jest w Parku Kaskada za pętlą tramwajową, 3 minuty na piechotę od stacji metra.

Z Dworca Centralnego w Warszawie na miejsce można dojechać metrem wsiadając na Stacji Metro Centrum i wysiadając na Stacji Metro Marymont (5 przystanków, czas podróży 11 minut). Alternatywą jest bezpośredni tramwaj nr 17 (11 przystanków, czas podróży 17 minut).

Polecany link: https://jakdojade.pl/warszawa/trasa/

 

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy spotkania proszeni są o organizację noclegów we własnym zakresie. Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń możemy Państwu serdecznie polecić noclegi w Hotelu AMICUS, ul. Stanisława Hozjusza 2 (1 przystanek metrem lub ok. 17 minut na piechotę od siedziby Instytutu) lub w ARCUS Premium Hostel, ul. Arkuszowa 12 (ok. 12 minut autobusem linii 110 od siedziby Instytutu).

Hotel Amicus

Hotel Arcus

 

Oba hotele są niedrogie, a jednocześnie oferują bardzo dobry standard usług. Inne opcje zakwaterowania w okolicy można znaleźć w powszechnie dostępnych serwisach internetowych.

WYŻYWIENIE

Śniadania wydawane będą w miejscu zakwaterowania. Obiady dla chętnych zorganizujemy w miłym bistro „Po polsku, po prostu” przy ul. Hanki Czaki 2, ok. 5 minut spacerkiem od siedziby Instytutu.

Na wspólną kolację pierwszego dnia spotkania zarezerwujemy miejsce w jednej z wypróbowanych przez nas restauracji w okolicach Starego Miasta/Centrum Warszawy (informacje szczegółowe podamy podczas spotkania).

PUBLIKACJA PO WARSZTATACH

Autorom wystąpień oferujemy możliwość opublikowania pełnych tekstów referatów w wydawanym przez IOŚ-PIB czasopiśmie Environmental Protection and Natural Resources (ISSN 2353-8589). Czasopismo jest kwartalnikiem, a artykuły są publikowane w języku angielskim on-line w modelu Open Access na platformie Sciendo/De Gruyter Open. Publikacje są recenzowane i weryfikowane przez wydawcę pod względem językowym. Koszt publikacji wynosi 500 zł netto za pełny artykuł.

Czasopismo zostało zaakceptowane przez serwis Clarivate Analytics do indeksacji w następujących indeksach: Biological Abstracts oraz BIOSIS Previews; jest już w bazie Scopus, a lada dzień pojawi się w Web of Science. Czasopismo znajduje się na liście B wykazu czasopism punktowanych MNiSW i według dotychczas obowiązującej punktacji MNiSW ma 12 pkt.

Autorzy zainteresowani opublikowaniem swoich wystąpień są uprzejmie proszeni o przesłanie tekstów artykułów przygotowanych zgodnie z wytycznymi Wydawnictwa do końca września 2019 r. na adres: akolada@ios.edu.pl. Artykuły zostaną poddane recenzjom oraz weryfikacji językowej. Redaktorem i opiekunem procesu wydawniczego ze strony Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego będzie Pani dr. hab. Hanna Ciecierska, prof. UWM, natomiast opiekunem technicznym ze strony Instytutu dr hab. Agnieszka Kolada, prof. IOŚ-PIB.

Więcej informacji na temat wydawnictwa oraz wymogów dla autorów znajduje się na stronie: http://ios.edu.pl/wydawnictwa_ios/


PODSUMOWANIE INFORMACJI ORGANIZACYJNYCH:

  • Miejsce spotkania:

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA – PIB

  1. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa
  • Rekomendowane zakwaterowanie:

AMICUS Hotel i Restauracja,

Stanisława Hozjusza 2

ARCUS PREMIUM HOSTEL

Arkuszowa 12

01-934 Warszawa

  • Wyżywienie:

PO POLSKU, PO PROSTU

Hanki Czaki 2, lok. 4,

01-588 Warszawa

  • Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa:

15 sierpnia 2019

  • Termin nadsyłania tekstów artykułów do opublikowania w czasopiśmie:

30 września 2019 r.

 

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:

Agnieszka Kolada

akolada@ios.edu.pl

22 37 50 618

W sprawie zgłoszenia uczestnictwa można też kontaktować się z:

Ryszard Piotrowicz

ryszardp@amu.edu.pl