Adiunkt
E-mail: ag.budzynska-at-gmail.com
tel.: +48 61 829 5880

Zainteresowania naukowe:

ekologia akinet sinicowych i ich rola w ekspansji gatunków; czynniki stymulujące różnicowanie się i kiełkowanie akinet; ekologia zakwitów sinicowych oraz ekspansywnych i inwazyjnych gatunków sinic; zmiany w fitoplanktonie pod wpływem rekultywacji jezior

Życiorys:

 2012  – stopień naukowy doktora nauk biologicznych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ochrony Wód (rozprawa doktorska: Zmiany w fitoplanktonie dwóch jezior pod wpływem rekultywacji  z użyciem siarczanu żelaza)

2005 – tytuł magistra biologii – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Ochrony Wód

Dydaktyka :

▪ metody badań fitoplanktonu

▪ warsztaty algologiczne (dotyczące taksonomii i ekologii glonów)

▪ metody oceny stanu ekologicznego zbiorników wodnych na podstawie fitoplanktonu, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej UE

▪ mikroorganizmy osadu czynnego

▪ zastosowanie testów glonowych

 Członkowstwo w stowarzyszeniach I organizacjach:

▪ od maja 2017: członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

▪ członek Federation of European Phycological Societies oraz International Society of Limnology

Wybrane publikacje:

  •  Budzyńska A., Gołdyn R., 2017, Domination of invasive Nostocales (Cyanoprokaryota) at 52°N latitude. Phycol. Res. 65(4): 322-332. doi:10.1111/pre.12188
  • Dondajewska R., Kozak A., Kowalczewska-Madura K., Budzyńska A., Gołdyn R., Podsiadłowski S., Tomkowiak A., 2017, The response of a shallow hypertrophic lake to innovative restoration measures – Uzarzewskie Lake case study. Ecol. Eng. doi:10.1016/j.ecoleng.2017.07.010
  • Dziga D., Maksylewicz A., Maroszek M., Budzyńska A., Napiorkowska-Krzebietke A., Toporowska M., Grabowska M., Kozak A., Rosińska J., Meriluoto J., 2017, The biodegradation of microcystins in temperate freshwater bodies with previous cyanobacterial history. Ecotoxicol. Environ. Saf. 145: 420-430. doi:10.1016/j.ecoenv.2017.07.046
  • Kobos J., Błaszczyk A. Hohlfeld N., Toruńska-Sitarz A., Krakowiak A., Hebel A., Sutryk K., Grabowska M., Toporowska M., Kokociński M., Messyasz B., Rybak A.,  Napiórkowska-Krzebietke A., Nawrocka L., Pełechata A., Budzyńska A., Zagajewski P., Mazur-Marzec H., 2013, Cyanobacteria and cyanotoxins in polish freshwater bodies. Ocean. Hydrobiol. Stud. 42(4): 358-378.

Pełna lista publikacji: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Budzynska2/research