E-mail: gawronek-at-amu.edu.pl
tel.: +48 61 829 5783

Zainteresowania naukowe:

– rola osadów dennych w kształtowaniu trofii zbiorników wodnych

– ograniczanie zasilania wewnętrznego w fosfor za pomocą preparatów chemicznych

– eutrofizacja ekosystemów wodnych w systemach rzeczno-jeziornych

– rezultaty zrównoważonej rekultywacji zbiorników wodnych

Życiorys:

2004 – 2008 studia doktoranckie na Wydziale Biologii UAM

2008 – 2012 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Stacji Ekologicznej w Jeziorach

2012 do dzisiaj zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ochrony Wód

Dydaktyka :

Abiotyczne aspekty funkcjonowania środowiska

Fizykochemiczne podstawy oceny środowiska

Gospodarka wodna

Katastrofy ekologiczne

Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych

Rekultywacja środowiska i gospodarka odpadami

Zagrożenia i technologie oczyszczania wód

 Aktywność naukowa i nagrody:

Członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Limnologicznego

 Wybrane publikacje:

  1. Dondajewska R., Kozak A., Kowalczewska-Madura K., Budzyńska A., Gołdyn R., Podsiadłowski S., Tomkowiak A., 2017, The response of a shallow hypertrophic lake to innovative restoration measures – Uzarzewskie Lake case study, Ecological Engineering (in press)
  2. Barałkiewicz D., Chudzińska M., Szpakowska B., Świerk D., Gołdyn R., Dondajewska R., 2014, Stormwater contamination and its effect on the quality of urban surface waters, Environmental Monitoring and Assessment 186: 6789-6803
  3. Messyasz B., Barylski J., Gąbka M., Burchardt L., Goździka-Józefiak A., Nowicki G., Dondajewska R., Lamentowicz Ł., Rybak A., 2011, Nitrogen forms concentrations as main factor determining composition of phytoplankton and bacteria assemblages the eutrophic lake. European Journal of Phycology 46, Suppl. 1: 163
  4. Gołdyn R., Dondajewska R., Szeląg-Wasielewska E., Szyper H., 2009. An appraisal of changes in seasonal water quality during passage through a shallow reservoir in Western Poland, Environmental Monitoring and Assessment 151: 181-188
  5. Dondajewska R., 2015, Hydromorfologiczna ocena wód płynących [W:] Joniak T. (red.) Ocena stanu śródlądowych wód powierzchniowych. Przewodnik do badań terenowych i laboratoryjnych, UAM, Wydział Biologii, Biblioteka Pomocy Dydaktycznych nr 4: 111-130

Pełny wykaz publikacji: https://www.researchgate.net/profile/Renata_Dondajewska/research