e-mail: paulina.jakubiak-at-amu.edu.pl
tel.: (+48) 061-829-5782
nr pokoju: 0.117

 

 

Zainteresowania naukowe:
• Zmiany klimatu, inwazje biologiczne, biologia i ekologia makrofauny bentosowej,
bioindykatory, chemiczne i termiczne zanieczyszczenie ekosystemów wodnych
Tematyka badawcza:
• Wpływ zanieczyszczenia wód antydepresantami na bezkręgowce wodne
(Projekt ID-UB, Study@research)
• Wpływ zmian klimatycznych na aktywność filtracyjno-oddechową, wybiórczość siedliskową oraz adaptację do antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska u rodzimych i inwazyjnych gatunków małży z rodziny Unionidae (projekt doktorski)
Rozwój naukowy:
2023 – obecnie
Studia doktoranckie w Szkole Nauk Przyrodniczych UAM, dyscyplina: nauki biologiczne
2023 – obecnie
Zatrudnienie na stanowisku inżynieryjno – technicznym w Zakładzie Ochrony Wód UAM
2021 – 2023
Studia magisterskie z podwójnym dyplomem UAM i CAU (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel),
kierunek: Environmental protection oraz Environmental management
2019 – 2021
Studia magisterskie, kierunek: Biologia Ogólna, UAM
2016 – 2019
Studia licencjackie, kierunek: Biologia Ogólna, UAM
Publikacje:
• Adamski Z., Dzięgelewska A., Jakubiak P., Klimaszyk P., (2023) Lethal and sublethal effects
of exposure to Roundup 360 Plus for the Chaoborus flavicans larvae (Diptera: Chaoboridae),
Turkish Journal of Zoology 47(2),103-110, doi:10.55730/1300-0179.3120
• Rzymski P., Klimaszyk P., Kasianchuk N., Jakubiak P., Proch J., Niedzielski P., (2022) Blue
on red: Chemical conditions of liquid water emerging on simulated martian regolith, Icarus
389, 115263, doi:10.1016/j.icarus.2022.115263
Więcej na: https://www.researchgate.net/profile/Paulina-Jakubiak