E-mail: tjoniak-at-amu.edu.pl
tel.: +48 61 829 5780

Zainteresowania naukowe:

Badania środowisk wodnych /jeziora, rzeki, drobne zbiorniki/ w zakresie parametrów fizykochemicznych /nieorganiczne i organiczne formy fosforu i azotu, pierwiastki metaliczne i niemetaliczne, chlorofile i bakteriochlorofile/ i fizycznych /klimat światła/ w odniesieniu do przekształceń krajobrazu i antropopresji.
Reakcje hydrobiontów na zmiany charakterystyk abiotycznych wody/osadów dennych w kontekście rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem różnych metod rekultywacji (eksperymenty jeziorowe).

Życiorys:

1994 – 1996 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Interdyscyplinarne na kierunku Ochrona Środowiska
Tytuł zawodowy: Licencjat Ochrony Środowiska
1996 – 1998 Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia na kierunku Ochrona i kształtowanie środowiska
Tytuł zawodowy: Magister Ochrony i Kształtowania Środowiska

1998 – 2003 Studia doktorskie, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
I Stopień Naukowy: Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii – hydrobiologii
2006 – 2016 Adiunkt w Zakładzie Ochrony Wód, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
II Stopień Naukowy: Doktor Habilitowany w dziedzinie ekologii
od 2017 Adiunkt z tytułem doktora habilitowanego w Zakładzie Ochrony Wód, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dydaktyka :

Wykłady, laboratoria i ćwiczenia: Fizykochemiczne podstawy oceny środowiska, Zagrożenia i technologie oczyszczania wód, Ocena stanu wód, Drobne zbiorniki wodne bioróżnorodność i uwarunkowania środowiskowe, Światło i jego wpływ na środowisko, Modelowanie ekosystemów wodnych, Standard methods in environmental protection (English-language studies), Biological and physicochemical elements of assessment the ecological status of water bodies (AMU-PIE), Urban ecology: biocoenotic and landscape functions of small water bodies (AMU-PIE), Study of inland waters – from theory to practice: Tools of assessment, protection and management (AMU-PIE).

 Aktywność naukowa i nagrody:

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

International Society of Limnology

European Pond Conservation Network

Polskie Towarzystwo Limnologiczne

Nagrody i osiągnięcia:

2016 Dydaktyczna Nagroda Zespołowa Stopnia II Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

2013 Wyróżnienie pracy magisterskiej mgr Mikołaja Jabłeckiego w konkursie prof. M. Gieysztora Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego (promotor).

2010 Naukowa Nagroda Zespołowa Stopnia III Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

2006 Naukowa Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

 Hobby:

historia najnowsza, obserwacje ptaków, turystyka rowerowa

Ostatnie publikacje:

Joniak T., Kuczyńska-Kippen N., Gąbka M., 2017, Effect of agricultural landscape characteristics on the hydrobiota structure in small water bodies, Hydrobiologia 793, 1: 121-133.

Joniak T., Kuczyńska-Kippen N., 2016, Habitat features and zooplankton community structure of oxbows in the limnophase: reference to transitional phase between flooding and stabilization, Limnetica 35, 1: 37-48.

Sobczyński T., Joniak T., 2013, The variability and stability of water chemistry in deep temperate lake: Results of long-therm study of eutrophication, Pol. J. Environ. Stud. 22, 1: 227-237.

Sobczyński T., Joniak T., 2009, Vertical changeability of physical-chemical features of bottom sediments in three lakes in aspect type of water mixis and intensity of human impact, Pol. J. Environ. Stud. 18, 6: 1091-1097.

Joniak T., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B., 2007, The role of aquatic macrophytes in microhabitatual transformation of physical-chemical features of small water bodies, Hydrobiologia 584: 101-109.