E-mail: madura-at-amu.edu.pl
tel.: +48 61 829 5877 pokój nr 0.81

Zainteresowania naukowe:

Zmiany jakości wód jeziornych i rzecznych, właściwości fizyczno-chemiczne osadów dennych jezior, możliwości uwalniania fosforu z osadów dennych jezior, reakcje ekosystemów jeziornych na prowadzone zabiegi rekultywacyjne

Życiorys:

 • 1995-1998: studia licencjackie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • 1998-2000: studia magisterskie na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • 2000: Praca magisterska: ” Jakość wód Zbiornika Maltańskiego w sezonie wegetacyjnym 1999″
 • 2000-2005: studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • 2005: Praca doktorska „Wpływ zmian obciążenia związkami biogennymi na strukturę i funkcjonowanie ekosystemu Jeziora Swarzędzkiego” Poznań 2005.
 • od 2005: stanowisko adiunkta na na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Ochrony Wód.

Dydaktyka :

 Wykłady

 • Katastrofy ekologiczne Ochrona Środowiska, Biologia
 • Katastrofy ekologiczneOchrona Środowiska
 • Morze Bałtyckie – Ochrona Środowiska
 • Gospodarka wodna – Ochrona Środowiska

 Ćwiczenia laboratoryjne i konwersatoria                                                                

 • Transformacje biegu rzeki i ich ekologiczne implikacje – Ochrona Środowiska
 • Zagrożenia i technologie oczyszczania wód -Ochrona Środowiska
 • Katastrofy ekologiczne – Ochrona Środowiska
 • Morze Bałtyckie – Ochrona Środowiska
 • Gospodarka wodna – Ochrona Środowiska

 

Organizacje Naukowe

 • Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne – sekretarz poznańskiego oddziału PTH – od stycznia 2009 roku
 • Polskie Towarzystwo Limnologiczne – członek od września 2009 roku

Nagrody:

 • Wyróżnienie za pracę doktorską pt. „Wpływ zmian obciążenia związkami biogennymi na strukturę i funkcjonowanie ekosystemu Jeziora Swarzędzkiego” uchwałą Rady Wydziału Biologii z dnia 17 czerwca 2005 roku.
 • Stypendium Naukowe Miasta Poznania 2006 dla młodych badaczy ze środowiska poznańskiego.
 • Nagroda III stopnia Rektora UAM za publikację:  Gołdyn R., Kowalczewska-Madura K., 2008. Interactions between phytoplankton and zooplankton in the hypertrophic Swarzędzkie Lake in western Poland. Journal of Plankton Research 30:33-42. (8.09.2009)
 • Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UAM – wrzesień 2016 (1.10.2016)

Najnowsze publikacje:

 1. Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., 2012. Spatial and seasonal variability of pore water phosphorus concentration in shallow Lake Swarzędzkie, Poland. Environ Monit Assess 184: 1509-1516.
 2. Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Dera M.,2015. Spatial and seasonal changes of phosphorus internal loading in two lakes with different trophy. Ecological Engineering 74:187-195.
 3. Gołdyn B., Kowalczewska-Madura K., Celewicz-Gołdyn S. 2015. Drought and deluge: Influence of environmental factors on water quality of kettle holes in two subsequent years with different precipitation. Limnologica 54: 14-22
 4. Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R., Podsiadłowski S. 2017. The influence of restoration measures on phosphorus internal loading from the sediments of a hypereutrophic lake. Sci. Pollut. Res. 24:14417-14429 DOI: 10.1007/s11356-017-8997-2
 5. Dondajewska R., Kozak A., Kowalczewska-Madura K., Budzyńska A., Gołdyn R., Podsiadłowski S., Tomkowiak A., 2017. The response of a shallow hypertrophic lake to innovative restoration measures – Uzarzewskie Lake case study. Ecological Engineering http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.07.010