E-mail: akozak-at-amu.edu.pl
tel.: +48 61 829 5878

Nr pokoju: 0.083

 Zainteresowania naukowe:

zmiany w składzie ilościowo-jakościowym fitoplanktonu w jeziorach/zbiornikach poddanych procesom rekultywacji,

dynamika fitoplanktonu jezior o wysokiej trofii

ocena stanu wód powierzchniowych na podstawie fitoplanktonu

ekologia glonów i sinic

Życiorys:

Studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biologii na podstawie rozprawy pt. Zmiany fitoplanktonu Zbiornika Maltańskiego poddanego eksperymentom biomanipulacyjnym

Dydaktyka :

 Wykłady, ćwiczenia terenowe i laboratoryjne, konwersatoria

Biological and physicochemical elements of assessment the ecological status of water bodies,

Ekologia

Metody badań hydrobiologicznych

Monitoring  środowiska przyrodniczego

Ocena stanu wód

Pracownia licencjacka i magisterska

Rekultywacja środowiska i gospodarka odpadami

Aktywność naukowa:

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne(PTH)-członek

Polskie Towarzystwo Fykologiczne (PTF)-członek

Federation of European Phycological Societies (FEPS)- członek

Ostatnie publikacje:

  • Kozak A., Gołdyn R., Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Holona T., 2017. Changes in Phytoplankton and Water Quality during Sustainable Restoration of an Urban Lake Used for Recreation and Water Supply. Water, 9(9), 713; doi:10.3390/w9090713
  • Rosińska J.; Kozak A.; Dondajewska R.; Gołdyn R. 2017, Cyanobacteria blooms before and during the restoration process of a shallow urban lake; Journal of Environmental Management (DOI: 10.1016/j.jenvman.2017.04.091) Journal of Environmental Management 198 (2017) 340-347
  • Dondajewska R., Kozak A., Kowalczewska-Madura K , Budzyńska A., Gołdyn R., Podsiadłowski S., Tomkowiak A., 2017, The response of a shallow hypertrophic lake to innovative restoration measures – Uzarzewskie Lake case study, Ecological Engineering, in press
  • Dziga D., Maksylewicz A., Maroszek M., Budzynska A., Napiorkowska-Krzebietke A., Toporowska M., Grabowska M., Kozak A., Rosińka J., Meriluoto J., 2017. The biodegradation of microcystins in temperate freshwater bodies with previous cyanobacterial history EES-17-352R3 Ecotoxicology and Environmental Safety, Volume 145, November 2017, Pages 420-430
  • Kozak A., Rosińska R., Gołdyn R., 2018. Changes in the phytoplankton structure due to prematurely limited restoration treatments, Polish Journal of Environmental Studies (in press)