1. publikacje w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports (Lista Filadelfijska)
Autor/rzy Tytuł publikacji Czasopismo Rok, nr, strony
Basińska, A., N. Kuczyńska-Kippen, Differentiated macrophyte types as a habitat for rotifers in small mid-forest water bodies” IF=0.406 MNiSW=10. Biologia – Section Botany 2009, 64(6): 1100-1107
Domka L., Malicka A., Jagła K., Kozak A., Biodegradation of starch-modified foil in natural conditions. IF=  0.963, MNiSW=10. Polish Journal of Environmental Studies 2009, 18 (2), 191-195
Gołdyn R., Dondajewska R., Szeląg-Wasielewska E., Szyper H. An appraisal of changes in seasonal water quality during passage through a shallow reservoirIF=1.035; MNiSW=15

 

Environmental Monitoring and Assessment 2009, 151: 181-188
Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., The internal loading of phosphorus from the sediments of Swarzędzkie Lake (Western Poland).

IF=  0.963, MNiSW=10

Polish Journal of Environmental Studies 2009, 18(4): 635-643
Kozak M., Szpotkowski K., Kozak A., Zieliński R., Wieczorek D., Gajda M. J., Domka L. The FTIR and SAXS studies of influence of a morpholine derivatives on the DMPC-based biological membrane systems. IF=0,882; MNiSW=20

 

Radiation Physics and Chemistry 2009, 78(10), S129–S133.
Kozak M., Szpotkowski K., Kozak A., Zieliński R., Wieczorek D., Gajda M. J. The effect of selected zwiterionic surfactant on the structure of hydrated DMPC. IF=0,882; MNiSW=20.

 

Radiation Physics and Chemistry 2009, 78(10), S112–S115
Kuczyńska-Kippen N. The spatial segregation of zooplankton communities with reference to land use and macrophytes. IF=0,874; MNiSW=15.

 

International Review of Hydrobiology 2009, 94(3): 267-281
Kuczyńska-Kippen N. The impact of the macrophyte substratum and season on crustacean communities of three shallow and macrophyte-dominated lakes. IF =0,331; MNiSW=15.

 

Journal of Freshwater Ecology 2009, 24(3): 375-382
Messyasz B., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. The epiphytic communities of various ecological types of aquatic vegetation of five pastoral ponds. IF=0,406; MNiSW=10.

 

Biologia – Section Botany 2009, 64: 88-96
Sobczyński T., Joniak T., Vertical changeability of physical-chemical features of bottom sediments in three lakes in aspect type of water mixis and intensity of human impact.

IF 0,963, MNiSW=10 pkt.

Polish Journal of  Environmental Studies 2009, 18(6): 1091-1097
Szpotkowski K., Kozak M., Kozak A., Zieliński R., Wieczorek D., Jurga S. Structural Studies of Selected DSPC-Surfactant Model Systems of Biological Membranes IF=0,321; MNiSW=10

 

Acta Physica Polonica A, 2009, 115, 561-564

 

  1. publikacje w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu międzynarodowym, innym niż wyróżnione przez Journal Citation Reports
Autor/rzy Tytuł publikacji Czasopismo Rok, nr, strony
Basińska A., Cichocka M.,Kuczyńska-Kippen N Diurnal distribution of cladocerans within the bed of Myriophyllum verticillatum of Wielkowiejskie Lake. IF=0,00; MNiSW=6. Oceanological and Hydrobiological Studies 2009, 38(1): 103-111
Budzyńska A., Gołdyn R., Zagajewski P., Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., The dynamics of a Planktothrix aghardiipopulation in a shallow dimictic lake. IF=0,00; MNiSW=6.

 

Oceanological and Hydrobiological Studies 2009, 38 (w druku).
Dondajewska R., Budzyńska A., The influence of filamentous green algae on chlorococcal algae (Desmodesmus spp.). IF=0,00; MNiSW=6. Oceanological and Hydrobiological Studies 2009, 38 (w druku)
Joniak T. Factors affecting range of photosynthetically active light in three lakes of Wielkopolska National Park. MNiSW=4 pkt. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN 2009, 5

(w druku)

Joniak T., Nagengast B., Kuczyńska-Kippen N., Can popular systems of trophic classification be used for small water bodies? IF=0,00; MNiSW=6. Oceanological and Hydrobiological Studies 2009, 38(4): 145-151.
Kozak A, Community structure  and  dynamics of  phytoplankton  in  Lake  Uzarzewskie. MNiSW=4 . Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN 2009, 6

(w druku)

Kozak A, Kowalczewska-Madura K. Phytoplankton community structure in small water bodies on the Cybinka river MNiSW: 4 Botanika-Steciana

 

2009, 13 (w druku)
Kuczyńska-Kippen N., Joniak T., Nagengast B. The impact of biometric parameters of a hydromacrophyte habitat on the structure of zooplankton communities in various types of small water bodies. IF=0,00; MNiSW=6. Oceanological and Hydrobiological Studies 2009, 38(2): 99-108.
Kuczyńska-Kippen N.,Milecka E. Diurnal distribution of the zooplankton community of the littoral zone of Lake Wielkowiejskie (Wielkopolski National Park, Poland). IF=0,00; MNiSW=6. Oceanological and Hydrobiological Studies 2009, 38(2): 91-98.
Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B., Celewicz-Gołdyn S., Klimko M. Zooplankton community structure within various macrophyte stands of a small water body in relation to the seasonal changes in the water level. IF=0,00; MNiSW=6. Oceanological and Hydrobiological Studies 2009, 38(3): 125-133.
Kuczyńska-Kippen N., Wiśniewska M., Joniak T Zooplankton community structure of five neighbouring small water bodies of anthropogenic origin. MNiSW=4 . Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN 2009, 6

(w druku)

Mielnik L., R. Piotrowicz, P. Klimaszyk, Chemical properties of bottom sediments in throughflow lakes located in Drawieński National Park. IF=0,00; MNiSW=6. Oceanological and Hydrobiological Studies 2009, 38(3): 69-73
Sobczyński T., Joniak T., Differences in composition and proportion of phosphorus fractions in bottom sediments of Lake Góreckie (Wielkopolska National Park). 6pkt. Environment Protection Engineering 2009, 35(2): 89-95.
Stachnik W., Szeląg-Wasielewska E., Gołdyn R., Dondajewska R. Picophytoplankton of a small reservoir under human influence. IF=0,00; MNiSW=6. Oceanological and Hydrobiological Studies 2009, 38 (w druku),
Szeląg-Wasielewska E.,Zagajewski P., Stachnik W Cyanobacterial community of a lowland Warta River (Poland). IF=0,00; MNiSW=6. Oceanological and Hydrobiological Studies 2009, 38 (w druku),
Zagajewski P., Gołdyn R., Fabiś M Cyanobacterial volume and microcystin concentration in recreational lakes (Poznań – Western Poland) IF=0,00; MNiSW=6.  Oceanological and Hydrobiological Studies 2009, 38 (w druku),

 

  1. publikacje w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu krajowym
Autor/rzy Tytuł publikacji Czasopismo Rok, nr, strony
Joniak T., Dynamika opadów atmosferycznych a zasobność związków biogenicznych i materii organicznej w jeziorach śródleśnych. MNiSW: 4 pkt. Ekologia i Technika 2009, 17(4): 178-181.
Joniak T., Domek P.,Sobczyński T., Zmienność fauny bentosowej w systemie rzeczno-jeziornym w aspekcie zróżnicowania warunków siedliskowych. MNiSW:  4 pkt. Ekologia i Technika 2009, 17(2): 60-64.
Sobczyński T., Joniak T., Czy dzikie gęsi zagrażają jakości wód Jeziora Góreckiego w Wielkopolskim Parku Narodowym? MNiSW: 4 pkt. Ekologia i Technika 2009, 17(2): 29-34.

 

  1. inne publikacje w czasopismach
Autor/rzy Tytuł publikacji Czasopismo Rok, nr, strony
Komorowicz I.,Gramowska H., Hańć A., Barałkiewicz D., Gołdyn R., Czy monitoring środowiska jest możliwy bez stosowania metod chemometrycznych? Analityka 2009, 1: 38-40

 

  1. monografie w języku nie angielskim
Autor/rzy Tytuł monografii Wydawca Rok, tom, strony
Kraska M. Roślinność wybranych jezior Pojezierza Lubuskiego i Pojezierza Sławskiego (stan z lat 1977-1981) WN UAM, Seria Biologia 78 2009, 180pp

 

  1. rozdziały w monografii w języku angielskim
Autor/rzy Tytuł monografii/
podręcznika
Tytuł rozdziału Wydawca Rok, tom, strony
Dondajewska R, Gołdyn R, Barałkiewicz D, Szpakowska B Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska. Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi. W: Jankowski A.T., Absalon R., Machowski R., Ruman M. (eds): The quality of rainwater runoff from Urban area to a lowland river. PTG Oddział Katowicki, RZGW Gliwice, Sosnowiec

 

2009, 117-127.
Joniak T., Anthropogenic and natural transformations of lakes. W. Marszelewski (ed.) Annual dynamic of light conditions and vertical gradient of phytoplankton biomass in eutrophic lake. Polish Limnological Society, Toruń 2009, 3: 117-121.
Kowalczewska-Madura K, Dondajewska R, Gołdyn R, Anthropogenic and natural transformations of lakes. W. Marszelewski (ed.) Possibilities of phosphorus release/accumulation in the bottom sediments of chosen Wielkopolska and Pomeranian Lakes. Polish Limnological Society, Toruń 2009, 3: 129-134

 

  1. rozdziały w monografii w języku nie angielskim
Autor/rzy Tytuł monografii/
podręcznika
Tytuł rozdziału Wydawca Rok, tom, strony
Celewicz-Gołdyn S., Joniak T., Kuczyńska-Kippen N., Messyasz B., Nagengast B.,Stefaniak K. Funkcjonowanie zbiorowisk planktonu w zróżnicowanych siedliskowo drobnych zbiornikach wodnych Wielkopolski. K. Kuczyńska-Kippen (red.)

 

Wprowadzenie

 

Bonami 2009, 11-20.
Celewicz-Gołdyn S., Joniak T., Kuczyńska-Kippen N., Messyasz B., Nagengast B.,Stefaniak K. Funkcjonowanie zbiorowisk planktonu w zróżnicowanych siedliskowo drobnych zbiornikach wodnych Wielkopolski. K. Kuczyńska-Kippen (red.)

 

Teren i metody badań

 

Bonami 2009, 21-32.
Celewicz-Gołdyn S., Joniak T., Kuczyńska-Kippen N., Messyasz B., Nagengast B., Stefaniak K. Funkcjonowanie zbiorowisk planktonu w zróżnicowanych siedliskowo drobnych zbiornikach wodnych Wielkopolski. K. Kuczyńska-Kippen (red.)

 

Wnioski

 

Bonami 2009, 333-335.
Celewicz-Gołdyn S., Joniak T., Kuczyńska-Kippen N., Messyasz B., Nagengast B.,Stefaniak K. Funkcjonowanie zbiorowisk planktonu w zróżnicowanych siedliskowo drobnych zbiornikach wodnych Wielkopolski. K. Kuczyńska-Kippen (red.)

 

Coclusions

 

Bonami 2009, 336-338.
Gołdyn R, Kozak A,Dondajewska R, Głowacka K Stan i uwarunkowania rozwoju rybactwa śródlądowego. M. Mickiewicz (ed.) Jakość wody Zbiornika Maltańskiego w Poznaniu. Wyd. IRS, Olsztyn 2009, 91-105.
Joniak T., Funkcjonowanie zbiorowisk planktonu w zróżnicowanych siedliskowo drobnych zbiornikach wodnych Wielkopolski. K. Kuczyńska-Kippen (red.)

 

Charakterystyka hydrochemiczna wód i zarys chemizmu osadów dennych drobnych zbiorników wodnych krajobrazu rolniczego i leśnego Bonami 2009, 33-59
Joniak T., Sobczyński T., Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. J. Garbacz (red.) Pr. Kom. Ekol. i Ochr. Środ.,

 

Czynniki regulujące przenikanie światła w sezonie letnim w trzech jeziorach Wielkopolskiego Paku Narodowego. BTN Bydgoszcz, 2009, tom III: 87-94.
Klimaszyk P., Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych. B. Walna, L. Kaczmarek, M. Lorenc, R. Dondajewska (red.) Poznan-Jeziory 2009,

 

Czy kormorany mogą stanowić zagrożenie dla ekosystemu Jeziora Góreckiego? Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Ekologiczna w Jeziorach 2009, 63-70
Klimaszyk P., BIOTOP – Zagrożenia biotopów przekształconych przez człowieka. K. Sporek (red.)

 

Kumulacja pierwiastków biogennych w glebach pod koloniami kormoranów. Wpływ kolonii na eutrofizację jezior. Uniwersytet Opolski 2009,  185-192
Klimaszyk P.,Erdmann, R. BIOTOP – Zagrożenia biotopów przekształconych przez człowieka. K. Sporek (red.)

 

Struktura ichtiofauny antropogenicznie zmienionych starorzeczy Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Uniwersytet Opolski 2009, 115-126
Kowalczewska-Madura K, Dondajewska R, Kozak A, Gołdyn R Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych. Walna B, Kaczmarek L, Lorenc R, Dondajewska R (red.):

 

Fitoplankton oraz właściwości fizyczno-chemiczne wody i osadów dennych jezior Lipno i Jarosławieckiego. Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Ekologiczna w Jeziorach 2009, 83-94.
Kozak R., Gołdyn R.,Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Podsiadłowski S. Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Poznań. Malina G. (red.): Rekultywacja Zbiornika Maltańskiego w Poznaniu w latach 2005-2008. Futura, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddz. Wielkopolski w Poznaniu 2009, 329-344.

 

 

Kuczyńska-Kippen N. Funkcjonowanie zbiorowisk planktonu w zróżnicowanych siedliskowo drobnych zbiornikach wodnych Wielkopolski. K. Kuczyńska-Kippen (red.)

 

Charakterystyka zbiorowisk zooplanktonu

 

Bonami 2009, 244-332.
Nagengast B. Funkcjonowanie zbiorowisk planktonu w zróżnicowanych siedliskowo drobnych zbiornikach wodnych Wielkopolski. K. Kuczyńska-Kippen (red.)

 

Szata roślinna drobnych zbiorników wodnych

 

 

Bonami 2009, 60-103.
Piotrowicz R., Klimaszyk P., Diagnozowanie stanu środowiska: Metody badawcze, prognozy J.K. Garbacz (red.), Problemy z klasyfikacją stanu ekologicznego jezior o zróżnicowanych parametrach hydrograficznych i morfometryczno zlewniowych (Jezioro Ostrowieckie, Drawieński Park Narodowy) BTN Bydgoszcz 2009, tom III: 121-130
Sobczyński T., Joniak T Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. W: J. Garbacz (red.) Pr. Kom. Ekol. i Ochr. Środ.,

 

Sezonowa zmienność natlenienia wód jeziora eutroficznego w aspekcie przemian chemicznych stymulujących trofię. BTN Bydgoszcz, 2009, tom III: 147-154.
Sobczyński T., Joniak T Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych. Poznań-Jeziory, B. Walna, L. Kaczmarek, M. Lorenc, R. Dondajewska (red.)

 

Co zagraża ekosystemowi Jeziora Góreckiego? Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Stacja Ekologiczna w Jeziorach 2009, 51-62.

 

  1. redakcja monografii lub podręcznika akademickiego
Redaktor/rzy Tytuł Wydawca Rok, tom, strony
Kuczyńska-Kippen N. Funkcjonowanie zbiorowisk planktonu w zróżnicowanych siedliskowo drobnych zbiornikach wodnych Wielkopolski.

 

Bonami 2009, 501 pp.

 

Komunikaty na konferencje zagraniczne i krajowe

 

Budzyńska A, Gołdyn R

Taxonomical changes in the phytoplankton of a reservoir during restoration.

28th International Phycological Conference “Algal biodiversity of protected areas” , 21-24 May, Szczecin-Cieszyno Drawskie, Abstracts, 2009, 66.

 

Budzyńska A, Gołdyn R

Zmiany w fitoplanktonie płytkiego zbiornika podczas rekultywacji przy użyciu siarczanu żelaza.

21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. 9-21 września 2009, Lublin, 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody?.

Materiały zjazdowe 2009, 202.

 

Budzyńska A, Wojtal A, Gołdyn R

The centric diatom Puncticulata praetermissa (Lund) Hakansson in the plankton of a shallow Urban reservoir in Western Poland.

28th International Phycological Conference “Algal biodiversity of protected areas” , 21-24 May, Szczecin-Cieszyno Drawskie, Abstracts, 2009, 67.

 

Celewicz-Gołdyn S., Kowalczewska-Madura K., Gołdyn B.,

Dynamics of phytoplankton community in a small field pond.

28th International Phycological Conference “Algal biodiversity of protected areas” , 21-24 May, Szczecin-Cieszyno Drawskie, Abstracts, 2009, 69.

 

Czajkowska M, Brychcy M, Kozak A, Gołdyn R

Zbiorowiska fitoplanktonu dwu jezior przed planowaną rekultywacją.

21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. 9-21 września 2009, Lublin, 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody?.

Materiały zjazdowe, 2009, 148.

 

Domek P., Joniak T.,

Występowanie i rozmieszczenie mięczaków w systemie rzeczno-jeziornym ze szczególnym uwzględnieniem małża Dreissena polymorpha (Pall.).

XVI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Charzykowy 7-10.05.2009. W: G. Tończyk, A. Jabłońska (red.) Lobelia. Organizmy Inwazyjne w wodach Polski. Zeszyty Parku Narodowego Bory Tucholskie 1, 2009, 15-16.

 

Domek P., Joniak T., Kraska M.,

Bentofauna małego śródleśnego jeziora w aspekcie pogorszenia jakości wody i przebudowy zbiorowisk ramienicowych.

XVI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Charzykowy 7-10.05.2009 W: G. Tończyk, A. Jabłońska (red.) Lobelia. Organizmy Inwazyjne w wodach Polski. Zeszyty Parku Narodowego Bory Tucholskie 1, 2009, 16.

 

Gołdyn R.,

Wpływ zbiorników zaporowych na jakość wody rzecznej.

21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. 9-21 września 2009, Lublin, 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody?.

Materiały zjazdowe, 2009,  41.

 

Gołdyn R, Kowalczewska-Madura K, Dondajewska R,

Zasilanie wewnętrzne w fosfor w wybranych jeziorach Doliny Cybiny.

21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. 9-21 września 2009, Lublin, 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody?.

Materiały zjazdowe, 2009,  206

 

Gołdyn R, Kowalczewska-Madura K, Kozak A, Dondajewska R, Budzyńska A, Wojtynka A, Wysocka P,

Perspectives of lake restoration indicates by the results of the AMU Department of Water Protection studies.

I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii ”Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska” (Challenges for contemporary biology, biotechnology and environmental protection) UAM 21-23 maj 2009, Poznań. Book of abstracts, 2009, 100-101

 

Gołdyn R, Kozak A

Ocena potencjału ekologicznego Zbiornika Maltańskiego w roku 2008.

21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. 9-21 września 2009, Lublin, 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody?.

Materiały zjazdowe, 2009,  Aneks, s. 6.

 

Jakubowska N, Zagajewski P, Gołdyn R

Water blooms and Cyanobacteria toxins of the lakes of Mazury.

28th International Phycological Conference “Algal biodiversity of protected areas” , 21-24 May, Szczecin-Cieszyno Drawskie, Abstracts, 2009, 74.

 

Joniak T.,

Factors affecting light availability in some lakes of western Poland.

13th World Lake Conference, Wuhan – China, Abstracts Volume, 2009, 521-522.

 

Joniak T.,

Czynniki kształtujące przezroczystość wody w wybranych jeziorach Wielkopolskiego Parku Narodowego.

XXI Zjazd Hydrobiologów Polskich , Materiały zjazdowe, 2009, 208.

 

Joniak T., Klimaszyk P.,

The specific of winter thermal-oxygen conditions versus phytoplankton communities of brown water lakes.

28th International Phycological Conference, “Algal biodiversity in ecosystems of protected areas” 21-24.05.2009, Szczecin – Cieszyno Drawskie.  Book of Abstracts, 2009, 76.

 

Joniak T., Sobczyński T.,

Vertical dynamics of chlorophyll and bacteriochlorophyll in lakes in relation to light conditions.

28th International Phycological Conference, “Algal biodiversity in ecosystems of protected areas” 21-24.05.2009, Szczecin – Cieszyno Drawskie. Book of Abstracts, 2009, 77.

 

Joniak T., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B.

Small water Dobies of the Wielkopolska region as a refuje for rare and endangered aquatic species.

I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii (1st Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University) ”Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska” (Challenges for contemporary biology, biotechnology and environmental protection) UAM 21-23 maj 2009, Poznań. Book of abstracts, 2009, 107.

 

Kierszko K., Gramowska H., Komorowicz I., Barałkiewicz D., Szpakowska B., Gołdyn R.,

Wpływ zanieczyszczeń wód opadowych pochodzących z terenów przemysłowych na jakość wód powierzchniowych na terenie miasta Poznania.

XVIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków” („Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Elements”), Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Śladowej Analizy Nieorganicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN Poznań, 16-17 kwietnia 2009 r.

 

Klimaszyk P.,

Kumulacja pierwiastków biogennych w glebach pod koloniami kormoranów. Wpływ kolonii na eutrofizację jezior.

I Krajowa Konferencja Naukowa, Zagrożenia biotopów, 22-25 kwietnia 2009, Głuchołazy

Streszczenia, 2009, 29-30

 

Klimaszyk P., Erdmann, R.

Struktura ichtiofauny antropogenicznie zmienionych starorzeczy Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.

I Krajowa Konferencja Naukowa, Zagrożenia biotopów, 22-25 kwietnia 2009, Głuchołazy

Streszczenia, 2009, 100-101

 

Klimaszyk P., Piotrowicz R., Szyper H.

Transport of nutrients from the catchment areas to the lakes of Drawa National Park (Northern Poland): Cormorant colony as a source of phosphorus and nitrogen for the lake.

13 World Lake Conference, 1-5 November 2009 Wuhan-China. Abstracts, 2009,…

 

Klimaszyk P, Rzymski P., Joniak T.,

Spływ powierzchniowy jako czynnik kształtujący trofię środleśnego jeziora Piaseczno Małe (Drawieński Park Narodowy). 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. 9-21 września 2009, Lublin, 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody?.

Materiały zjazdowe, 2009,  211-212

 

Kowalczewska-Madura K, Dondajewska R, Gołdyn R

Zmienność zawartości frakcji fosforu ogólnego w osadach dennych w wybranych jeziorach Wielkopolski.

21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. 9-21 września 2009, Lublin, 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody?.

Materiały zjazdowe, 2009,   212.

 

Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R, Gołdyn R.,

Zmiany zasilania wewnętrznego w fosfor z osadów dennych w jeziorze Rusałka pod wpływem zabiegów rekultywacyjnych.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mokradła i ekosystemy słodkowodne – funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona, 18-20.06.2009 Augustów: Streszczenia zgłoszonych artykułów,2009, 81-82.

 

Kowalczewska-Madura K, Dondajewska R, Gołdyn R, Dera M,

Seasonal and spatial variability of internal phosphorus loading from bottom sediments in lakes Lusowskie and Prawe.

I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii ”Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska” (Challenges for contemporary biology, biotechnology and environmental protection) UAM 21-23 maj 2009, Poznań. Book of abstracts, 2009, 118

 

Kozak A.,

The pre-restoration abundance and biomass of phytoplankton of Sławskie Lake.

28th International Phycological Conference: Algal Biodiversity  in Ecosystems of Protected Areas, 21-24 May 2009, Szczecin – Cieszyno Drawskie. Book of abstracts 2009, 85

 

Kozak A,

Dynamika fitoplanktonu rekultywowanego Jeziora Uzarzewskiego

21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. 9-21 września 2009, Lublin, 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody?.

Materiały zjazdowe, 2009,   122

 

Kozak A., Gołdyn R.

Phytoplankton – zooplankton interactions in the Maltański Reservoir during restoration experiments.

1st Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University, “Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection”, 21-23 May 2009, Poznań, Poland

Abstrakt: 2009, 119-120.

 

Kuczyńska-Kippen N.

Environmental predictors of rotifer community structure in two types of small water bodies.

XII Rotifera Symposium, Berlin. Niemcy.  Abstract: 2009: 37.

 

Kuczyńska-Kippen N., Basińska A., Świdnicki K.

Wielkość ciała Filinia longiseta (Ehrenberg) w zróżnicowanych siedliskowo drobnych zbiornikach wodnych.

21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. 9-21 września 2009, Lublin, 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody?.

Abstrakt: 2009: 162.

 

Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B.

The impast of differentiated habitat on Crustacea community structure In macrophyte-dominated lasek In the Wielkopolska region, Poland,. 13th World Lake Conference. Abstrakt: 2009: 536.

 

Nagengast B., Kuczyńska-Kippen N.

Hydrobiological status of the Wielki Bytyń reserve area, Poland

13th World Lake Conference. Abstrakt: 2009: 535.

 

Nagengast B., Kuczyńska-Kippen N., Joniak T., Celewicz-Gołdyn S., Messyasz B., Stefaniak K.

Zróżnicowanie biocenotyczne drobnych zbiorników wodnych Wielkopolski.

21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. 9-21 września 2009, Lublin, 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody?.

Abstracts: 2009: 166.

 

Owsianny P. M., Kozak A.,

The first record of Peridiniopsis borgei Lemmermann (Dinoflagellata) in Poland.

28th International Phycological Conference: Algal Biodiversity  in Ecosystems of Protected Areas, 21-24 May 2009, Szczecin – Cieszyno Drawskie. Book of abstracts 2009, 95-96

 

Piotrowicz R., M. Kraska, P. Klimaszyk.

Zmiany właściwości fizyczno-chemicznych cech wód oraz roślinności w jeziorze lobeliowym pod wpływem antropopresji. 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. 9-21 września 2009, Lublin, 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody?. Książka Streszczeń (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), 2009,  132-133

 

Stefaniak K., Celewicz-Gołdyn S., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B., Joniak T., Messyasz B.,

Phytoplankton structure in field and forest pounds of the Wielkopolska Lakeland (Western Poland).

28th International Phycological Conference, “Algal biodiversity in ecosystems of protected areas” 21-24.05.2009, Szczecin – Cieszyno Drawskie.

Book of Abstracts, 2009, 100-101.

 

Szeląg-Wasielewska E.

Autotropic picoplankton and trophic state in lobelia lakes in NW Poland.

28th International Phycological Conference “Algal biodiversity of protected areas” , 21-24 May, Szczecin-Cieszyno Drawskie, Abstracts 2009:47-48.

 

Szeląg-Wasielewska E.

Picophytoplankton community – occurrence, distribution and diversity.

28th International Phycological Conference “Algal biodiversity of protected areas” , 21-24 May, Szczecin-Cieszyno Drawskie,  Abstracts, 2009:15.

 

Szeląg-Wasielewska E., Romanowicz-Brzozowska W., Fyda J.

Vertical variation in plankton structure in a eutrophic lake during summer stratification.

I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii, Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska. Abstracts , 2009:176-177.

 

Szeląg-Wasielewska E., Michałkiewicz M., Dysarz T., Joniak T., Mądrecka B.

Bakterioplankton rzeki Warty w aspekcie jakości wód i ich przepływu.

21 Zjazd Hydrobiologów Polskich. 9-21 września 2009, Lublin, 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody?.

Abstracts, 2009: 139.

 

Zagajewski P, Gołdyn R

Cyanobacterial toxins in freshwaters of Wielkopolska.

28th International Phycological Conference “Algal biodiversity of protected areas”, 21-24 May 2009, Szczecin-Cieszyno Drawskie, Abstracts, 2009: 107-108.