1. publikacje w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports (Lista Filadelfijska)
Czasopismo Tytuł publikacji Autor/rzy Rok, nr, strony
Limnetica

IF 0,00

MNiSW:

The body size distribution of Filinia longiseta (Ehrenberg) in different types of small water bodies in the Wielkopolska region. Basińska A., Kuczyńska-Kippen N., Świdnicki K. 2010,29/1, 163-170
Biologia Section Botany

IF

MNiSW: 13 pkt

Phycological investigations of pelagic vs. littoral zones of shallow lake ecosystems. Celewicz-Gołdyn S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N. 2010, 65/3, 438-443
Oceanological and Hydrobiological Studies

IF 0.811

MNiSW: 20 pkt

Relationship between plankton assemblages and habitat characteristics of stands of Typha angustifolia and Chara hispida in Lake Wielkowiejskie.

 

Celewicz-Gołdyn S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. 2010, XXXIX/2, 127-135
Oceanological and Hydrobiological Studies

IF 0.811

MNiSW: 20 pkt

Functioning of the Lake Rusałka ekosystem in Poznań (western Poland)

 

Gołdyn R., Podsiadłowski St., Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Szeląg-Wasielewska E., Budzyńska A., Domek P., Romanowicz-Brzozowska W. 2010, XXXIX (3): 65-80
Environmental Monitoring and Assessment

MNiSW: 20 pkt

Environmental applications of ICP-MS for simultaneous determination of trace elements and statistical data analysis. Gramowska H.,  Krzyżaniak I.,  Baralkiewicz D., Goldyn R. 2010, 160: 479-490
Oceanological and Hydrobiological Studies

IF 0.811

MNiSW: 20 pkt

The structure of phosphorus compounds in mid-forest humic lakes Joniak T. 2010, 39(2), 105-112

 

Oceanological and Hydrobiological Studies

IF 0.811

MNiSW: 20 pkt

Diel dynamic of vertical changes of chlorophyll and bacteriochlorophyll in small humic lake Joniak T., Klimaszyk P., Kraska M. 2010, 39(3), 103-111

 

Oceanological and Hydrobiological Studies

IF 0.811

MNiSW: 20 pkt

The chemistry of water and bottom sediments in relation to zooplankton biocenosis in small agricultural ponds. Joniak T., Kuczyńska-Kippen N. 2010, 39(2), 85-96

 

Oceanological and Hydrobiological Studies

IF 0.811

MNiSW: 20 pkt

Functioning conditions of small basinbogs in Wielkopolski National Park,

 

 

Klimaszyk P., 2010, 39(3): 93-101
Oceanological and Hydrobiological Studies

IF 0.811

MNiSW: 20 pkt

Vertical distribution of benthic macroinvertebrates in a meromictic lake (Lake Czarne, Drawieński National Park),

 

Klimaszyk P., Heymann D., 2010, 39(4): 99-106
Oceanological and Hydrobiological Studies

IF 0.811

MNiSW: 20 pkt

Internal phosphorus loading in selected lakes of the Cybina River valley. Oceanological and Hydrobiological Studies

 

Kowalczewska-Madura K, Dondajewska R, Gołdyn R. 2010, XXXIX (3): 35-45
Oceanological and Hydrobiological Studies

IF 0.811

MNiSW: 20 pkt

Phosphorus release from the bottom sediments of Lake Rusałka (Poznań, Poland).

 

Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Dondajewska R. 2010, XXXIX (4): 135-144.
Oceanological and Hydrobiological Studies

IF 0.811

MNiSW: 20 pkt

 The bottom sediments of Lake Uzarzewskie – a phosphorus source or sink?

 

Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Dondajewska R. 2010, XXXIX (3): 81-91
Oceanological and Hydrobiological Studies

IF 0.811

MNiSW: 20 pkt

Models of phosphorus turn-over in a hypertrophic lake: the Lake Swarzędzkie case study.

 

Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R. 2010, XXXIX (3): 21-33
Oceanological and Hydrobiological Studies

IF 0.811

MNiSW: 20 pkt

Changes in the structure of phytoplankton in the lowest part of the Cybina River and the Maltański Reservoir Kozak A 2010, 39(1), 81-94
Polish Journal Of Environmental Studies

MNiSW: 13 pkt

Pelagic Phytoplankton of Shallow Lakes

in the Promno Landscape Park

Kozak A, Kowalczewska-Madura K., 2010, 19,. 3, 587-592
Limnetica

IF 0,00

MNiSW:

Chlorophyll a and physical-chemical features of small water bodies as indicators of land use in the Wielkopolska region (Western Poland) Kuczyńska-Kippen N., Joniak T. 2010,29/1, 163-170
International Review of  Hydrobiology

IF 1,064

MNiSW: 20 pkt.

The impact of water chemistry on zooplankton occurrence in two types (field versus forest) of small water bodies Kuczyńska-Kippen N., Joniak T. 2010, 95(2), 130-141

 

Oceanological and Hydrobiological Studies

IF 0.811

MNiSW: 20 pkt

Vertical distribution of phototrophs in the pelagic zone of three small Lobelia lakes, Oceanol. Hydrobiol. Stud., 39(2): 121-133 Szeląg-Wasielewska E. 2010, 39(2) 121-133
Oceanological and Hydrobiological Studies

IF 0.811

MNiSW: 20 pkt

Auto- and heterotrophic picoplankton in a lowland river (Warta River, Poland

 

Szeląg-Wasielewska E., Stachnik W., 2010,

39(1)

137-146

 

  1. publikacje w czasopiśmie recenzowanym, wymienionym w wykazie ministra (tzw. lista B wykazu)
Czasopismo Tytuł publikacji Autor/rzy Rok, nr, strony
Limnological Review

MNiSW: 6 pkt

Total phosphorus and organic matter content in bottom sediments of lake under restoration measures with iron treatment

 

Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R. 10, 3-4: 117-123
Teka, Commission of Protection and Formation of Natural Environment Biocoenotic structure of two neighbouring water bodies – a lake and a pond. Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. 2010, 7,

 

  1. publikacje w czasopiśmie recenzowanym, innym niż wymienione w punktach 1 i 2
Czasopismo Tytuł publikacji Autor/rzy Rok, nr, strony
Ekologia i Technika Aspekty środowiskowe rekultywacji jezior metodą inaktywacji fosforu – Jezioro Witobelskie (Wielkopolski Park Narodowy) Sobczyński T., Joniak T. 2010, 18(5), 243-250

6 pkt.

 

 

  1. autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku innym niż angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny
Wydawca Tytuł monografii/
podręcznika
Tytuł rozdziału Autor/rzy Rok, tom, strony
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań Zanieczyszczenie i ochrona wód powierzchniowych Z. Ziętkowiak (red.). Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii

 

Zmiany Jakości wód Zbiornika Maltańskiego w latach 1993-2008. Dondajewska R., Gołdyn R., Joniak T., Kowalczewska-Madura K., Kozak A., 13: 17-29
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń, Toruń Ochrona i rekultywacja jezior

 

Ograniczenie wydzielania fosforu z osadów dennych oraz zmiany w składzie fitoplanktonu pod wpływem nowych preparatów chemicznych w warunkach In-situ Dondajewska R., Gołdyn R., Kozak A., Podsiadłowski St. Gruza A 2010: 31-43
Zakład Ochrony Wód UAM Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych Dreissena polymorpha (Pall.) w rzece Płocicznej (Drawieński Park Narodowy). Domek P., Joniak T. 2010, 3, 25-29
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski, Poznań Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Maliny

 

Wpływ nowych preparatów chemicznych na ograniczanie wydzielania fosforu z osadów dennych. Gołdyn R., Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., 2010: 53-64
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń, Toruń Ochrona i rekultywacja jezior

 

Efekty rekultywacji metodą inaktywacji fosforu w trzech jeziorach Wielkopolski. Gołdyn R., Podsiadłowski St. Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Kozak A., Budzyńska A., 2010: 51-62
Zakład Ochrony Wód UAM Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych Fauna bentosowa jezior humusowych Drawieńskiego Parku Narodowego – historia badań i stan wiedzy Joniak T. 2010, 3, 40-46
Polskie Towarzystwo Limnologiczne Anthropogenic and natural transformations of lakes Badania podwodnego klimatu światła widzialnego w Jeziorze Dębno w okresie zlodzenia Joniak T. 2010, 4, 63-67
Bogucki Wydawnictwo Naukowe Woda – Środowisko – Zmiany. Zanieczyszczenie i ochrona wód powierzchniowych Zmiany jakości wody w Samicy Stęszewskiej w kontekście przekształceń infrastruktury wodno-ściekowej miasta i gminy Stęszew Joniak T., Jabłecki M., Sobczyński T., Klimaszyk P. 2010, 31-43
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń, Toruń Ochrona i rekultywacja jezior

 

Wstępne wyniki pierwszego etapu rekultywacji  Jeziora Durowskiego. Messyasz B., Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Cerbin S. 2010: 103-114
Wyd. IMGW i Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Poznań  Dynamika procesów przyrodniczych w zlewni Drawy i Drawieńskim Parku Narodowym.  (red.) Nowak B., Grześkowiak M

 

Czy kolonia kormoranów może być zagrożeniem dla ekosystemu Jeziora Ostrowieckiego (Drawieński Park Narodowy). Klimaszyk P., 2010,  (w druku)
Zakład Ochrony Wód UAM Funcjonowanie i ochrona ekosysyemów wodnych III (red.) Joniak T.

 

Ekosystemy wodne Drawieńskiego Parku Narodowego. Klimaszyk P., Gancarczyk O., 2010, 11-17
Wyd. IMGW, Polskie Towarzystwo Geofizyczne Dynamika procesów przyrodniczych w zlewni rzeki Drawy i Drawieńskim Parku Narodowym Jezioro meromiktyczne, unikatowy ekosystem wodny w Drawieńskim Parku Narodowym  – funkcjonowanie i ochrona Klimaszyk P., Kraska M., Joniak T., Piotrowicz R. 2010, w druku
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań Zanieczyszczenie i ochrona wód powierzchniowych Z. Ziętkowiak (red.). Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii

 

Zmienność koncentracji fosforu w Jeziorze Uzarzewskim w latach 2005-2008. Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R., 13: 45-56
Wyd. IMGW i Polskiego Towarzystwa Geofizycznego,  Poznań: Dynamika procesów przyrodniczych w zlewni Drawy i Drawieńskim Parku Narodowym. (red.) Nowak B., Grześkowiak M

 

Zastosowanie metody długotrwałej opóźnionej luminescencji w badaniach środowiska wodnego na przykładzie badań osadów dennych jezior Drawieńskiego Parku Narodowego. Mielnik L.,  Klimaszyk P., Piotrowicz R., 2010, (w druku)
Wyd. IMGW, Polskie Towarzystwo Geofizyczne Dynamika procesów przyrodniczych w zlewni rzeki Drawy i Drawieńskim Parku Narodowym Zróżnicowanie ekosystemów jeziornych na obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego Piotrowicz R., Kraska M., Klimaszyk P., Joniak T. 2010, w druku
Bogucki Wydawnictwo Naukowe Woda – Środowisko – Zmiany. Zanieczyszczenie i ochrona wód powierzchniowych Hydrochemia Jeziora Góreckiego w Wielkopolskim Parku Narodowym: historia, stan obecny, prognozy Sobczyński T., Joniak T. 2010, 107-119

 

  1. redakcja wieloautorskiej monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej
Wydawca Tytuł Redaktor/rzy Rok, tom, strony
Zakład Ochrony Wód UAM Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych Joniak T. 2010, 3, 112

 

  1. komunikaty na konferencje zagraniczne i krajowe (opis według poniższego wzoru)

Autor/rzy, Tytuł, Nazwa konferencji, Typ publikacji (Abstracts, Proceedings, itp.) rok, strony

 

Basińska A. M., Kuczyńska-Kippen N., Świdnicki K .“The role of habitat characteristics on the body size distribution of Chydorus sphaericus (O. F. Müller) in small water bodies (the Wielkopolska region, Poland).”Międzynarodowa konferencja: “4th European Pond Conservation Network” (EPCN), Erkner (Niemcy): Abstrakt , 31.05.-04.06.2010, str. 14

Basińska A. M., Świdnicki K., Kuczyńska-Kippen N. “The macrophyte-dominated small water bodies as a habitat for Chydorus sphaericus (O.F. Müller) of different range of body size”  Międzynarodowa konferencja: „The role of littoral processes in lake ecology” Hegne (Niemcy): Abstrakt, 29- 31.01.2010, str. 46

Budzyńska A., Kozak A., Gołdyn R., 2010. Phytoplankton of a lake during restoration by phosphorus precipitation and hypolimnion oxidation. W: Taxonomy the queen of science – The beauty of algae. Book of abstracts of the 29th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society. 19-23 May 2010, Niedzica. Str.77

Celewicz-Gołdyn S., Gołdyn B., Kowalczewska-Madura K., 2010. Structure and dynamics of phytoplankton communities of astatic ponds of the Wielkopolska Lakeland (W Poland). 4th EPCN Conference, Berlin, 1-4 June 2010. Book of abstracts: 26

Dondajewska R., Gołdyn R., Joniak T., Kowalczewska-Madura K., Kozak A., Zmiany jakości wód Zbiornika Maltańskiego w latach 1993-2008. Ogólnopolska Konferencja Hydrograficzna “Woda – Środowisko- Zmiany”, Poznań – Dymaczewo, 2010 (brak numeracji).

Gołdyn R., Dondajewska R., Szpakowska B., Barałkiewicz D., Domek P., The influence of Urban storm water on the quality and macroinvertebtates in a small river. 31st Congress of the International Limnological Society “First for Africa and South Africa”, Cape Town, 2010, Abstracts (strony nienumerowane).

Gołdyn R., Podsiadłowski St., Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Budzyńska A., 2010. Rezultaty rekultywacji jeziora Rusałka (Poznań) z zastosowaniem inaktywacji fosforu związkami żelaza. VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona i rekultywacja jezior”, 7-9.10.2010 Toruń , str.209

Jakubowska N., Zagajewski P., Gołdyn R., Application of PCR Technique In the identification of Cyanophyta. W: Taxonomy the queen of science – The beauty of algae. Book of abstracts of the 29th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society. 19-23 May 2010, Niedzica:  98

Joniak T., Analiza zmienności przenikania światła w różnych typach limnologicznych jezior WPN. Ogólnopolska Konferencja Hydrograficzna “Woda – Środowisko- Zmiany”, Poznań – Dymaczewo, 2010 (bez abstraktów).

Joniak T., Jabłecki M., Sobczyński T., Klimaszyk P. Zmiany jakości wody w Samicy Stęszewskiej w kontekście przekształceń infrastruktury wodno-ściekowej miasta i gminy Stęszew. Ogólnopolska Konferencja Hydrograficzna “Woda – Środowisko- Zmiany”, Poznań – Dymaczewo, 2010 (brak numeracji).

Joniak T., Spatial and vertical variability of sunlight scattering in Lake Ostrowiec in Drawa National Park (north-western Poland). 7thInternational Conference “Physicochemical problems of natural waters ecology”, Szczecin, 2010, 19-20.

Joniak T., The summer light field and chlorophyll concentration in Góreckie Lake before restoration (western Poland). 29th International Conference of Polish Phycological Society “Taxonomy the queen of science – The beauty of algae”, Kraków-Niedzica, Abstracts, 2010, pp. 104

Joniak T.,  Szeląg-Wasielewska E., The PAR scattering conditions and phytoplankton biodiversity – the comparison of suitability for estimation of water quality. 29th International Conference of Polish Phycological Society “Taxonomy the queen of science – The beauty of algae”, Kraków-Niedzica, Abstracts, 2010, pp. 105.

Klimaszyk P., Przestrzenna zmienność rozmieszczenia makrozoobentosu na tle warunków fizyczno-chemicznych w jeziorze meromiktycznym (Jezioro Czarne – Drawieński Park Narodowy) Funcjonowanie i ochrona ekosysyemów wodnych III (red.) Joniak T.UAM, Poznań, 2010:98

Kowalczewska-Madura K., 2010. Frakcje fosforu ogólnego oraz materia organiczna w przekrojach pionowych osadów dennych jezior różnej trofii. XIV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna „Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior”. Szczecin-Stare Drawsko, 20-23 września 2010, str. 30. Materiały konferencyjne

Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R., 2010. Fosfor ogólny i materia organiczna w osadach dennych jeziora poddanego rekultywacji z wykorzystaniem siarczanu żelaza. XIV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna „Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior”. Szczecin-Stare Drawsko, 20-23 września 2010, str. 31. Materiały konferencyjne.

Kozak A., Kowalczewska-Madura K., 2010. Phytoplankton community structure in lakes Prawe and Lusowskie. W: Taxonomy the queen of science – The beauty of algae. Book of abstracts of the 29th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society. 19-23 May 2010, Niedzica. Str.119

Messyasz B., Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., 2010. Reakcja organizmów na rekultywację jeziora Durowskiego. VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona i rekultywacja jezior”, 7-9.10.2010 Toruń , str.213

Sobczyński T., Joniak T., Hydrochemia Jeziora Góreckiego w Wielkopolskim Parku Narodowym: historia, stan obecny, prognozy. Ogólnopolska Konferencja Hydrograficzna “Woda – Środowisko- Zmiany”, Poznań – Dymaczewo, 2010 (brak numeracji).

Świdnicki K., Kuczyńska-Kippen N., Basińska A. M.“Seasonal Dynamics of rotifer (Rotifera) and crustacean (Cladocera and Copepoda) zooplankton of meteorite crater pond in nature reserve “Meteoryt Morasko” in Poznań, Poland.”Międzynarodowa konferencja: “4thEuropean Pond Conservation Network” (EPCN), Erkner (Niemcy): Abstrakt , 31.05.-04.06.2010, str. 126

Szeląg-Wasielewska E. Mądrecka B., Stachnik W. The smallest phytoplankton versus larger phototrophs in the plankton of the Warta River (Poland). The 29th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society. 19-23 May 2010, Kraków – Nidzica, Abstracts 2010, 62.

Szeląg-Wasielewska E., Joniak T., Fyda J., Jakubowska N., Variability of phototrophs community structure, light regime and water quality in a temperate lake during spring. 31st Congress of the International Limnological Society “First for Africa and South Africa”, Cape Town, 2010, Abstracts (strony nienumerowane).