1. publikacje w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports (Lista Filadelfijska)
Czasopismo Tytuł publikacji Autor/rzy Rok, nr, strony IF, Punkty MNiSW
 Nova Hedwigia The centric diatom Puncticulata balatonis (Pantocsek) Wojtal et Budzyńska, comb. nov., in the plankton of

eutrophic-hypertrophic Rusałka Lake (Western Poland).

 

Budzyńska A., Wojtal A.Z 2011, Vol. 93 issue 3–4, 509–524 IF = 0,913,

MNiSW = 20

International Review of Hydrobiology Environmental Predictors of Rotifer Community Structure in Two Types of Small Water Bodies Kuczyńska-Kippen N., Wiśniewska M. 2011, 96(4), 397-404 IF = 1,48,

MNiSW = 20

Pol. J. Environ. Stud. Surface runoff as a factor determining trophic state of midforest lake Klimaszyk P., Rzymski P. 2011, 5, 1203-1210 IF = 0.543,

0,913,

MNiSW = 13

 

 

  1. publikacje w czasopiśmie recenzowanym, wymienionym w wykazie ministra (tzw. lista B wykazu)
Czasopismo Tytuł publikacji Autor/rzy Rok, nr, strony Punkty MNiSW
Ecological Chemistry and Engineering A Seasonal changes of phosphorus release from the bottom sediments of Rusałka Lake during the restoration process.

 

Kowalczewska-Madura K.,Dondajewska R., Gołdyn R. 2011 Vol. 18, No. 2: 219-224. MNiSW: 9 pkt
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Właściwości fizyczno-chemiczne spływu powierzchniowego z leśnej zlewni – potencjalna rola spływu w kształtowaniu jakości wody drobnego zbiornika wodnego Klimaszyk P., Rzymski P. 2011, 49, 338-344 MNiSW: 6 pkt.
Ekologia i Technika Ocena jakości wód płynących na podstawie ugrupowań bezkręgowych zwierząt bentosowych – Indeks BMWP-PL dla rzeki Kłodawki. Klimaszyk P., Joniak T., Trawiński A. 2011, 19 (3), 132-138 MNiSW: 6 pkt
Ekologia i Technika Stan ekologiczny rzeki Samicy Stęszewskiej w gminie Stęszew i w Wielkopolskim Parku Narodowym – stan obecny i zagrożenia. Joniak T., Sobczyński T. 2011, 19 (4), 208-213 MNiSW: 6 pkt
Biodiversity Ressearch and Conservation Translocation of Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. form the A2 road near Nowy Tomyśl (Poland) into alternative sites. Borysiak A., Borysiak J., Joniak T., Nagengast B. 2011, 21, 63-72 MNiSW: 6 pkt
Polish Journal of Soil Science Impact of black cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis L.) on the transport of dissolved organic carbon from the catchment area to the lakes. Klimaszyk P., Joniak T. 2011 (w druku) MNiSW: 6 pkt
Badania Fizjograficzne, Seria C – Zoologia Rotifer and cladoceran diversity in small water bodies undergoing diffferent anthropogenic impact in the Wielkopolska region.

POZYCJI TEJ NIE UWZGLĘDNIONO W WYKAZIE ZA 2010 ROK

Kuczyńska-Kippen N., Celewicz-Gołdyn S., Nagengast B., Nowosad P. 2010, C51, 33-45 MNiSW: 2 pkt
Badania Fizjograficzne, Seria C – Zoologia Spatial-temporal differentiation of zooplankton community structure of two lakes of differing degrees of human impact.

POZYCJI TEJ NIE UWZGLĘDNIONO W WYKAZIE ZA 2010 ROK

Kuczyńska-Kippen N., Nowosad P., Górecki G. 2010, C51, 21-32 MNiSW: 2 pkt

 

 

Ecological Chemistry and Engineering A Occurrence of Some Heavy Metals in Bottom Sediments of Lobelia Lakes

 

Mielnik L., Czekała J., Piotrowicz R., Klimaszyk P.

 

2011 Vol. 18, No. 9-10: 1293-1299. MNiSW: 9 pkt
Badania Fizjograficzne, Seria B – Botanika Changes of vegetation structure in the natural meromictic Czarne Lake in the Drawa National Park (NW Poland) Piotrowicz R.,  Kraska M., Klimaszyk P.

 

2011, B60, 137-149 MNiSW: 2 pkt

 

 

 

  1. publikacje w czasopiśmie recenzowanym, innym niż wymienione w punktach 1 i 2
Czasopismo Tytuł publikacji Autor/rzy Rok, nr, strony Punkty MNiSW
Nauka, Przyroda, Technologie Wpływ miasta Poznania na jakość wód rzeki Warty Michałkiewicz M., Mądrecka B., Dymarz T., Joniak T., Szeląg-Wasielewska E. 2011

5(5)

1-13

Wiadomości Ekologiczne XXXI Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego –SIL (Kapsztad, RPA, 15-20 sierpnia 2010r. Szeląg-Wasielewska E., Gołdyn R. 2011 57(2), 85-88

 

 

Komunikaty na konferencje zagraniczne i krajowe

 

Basińska A. M., Antczak M., Kuczyńska-Kippen N., Świdnicki K.,

„Zooplankton distribution (with special attention to Chydorus sphaericus) among different habitats in small water bodies”,

II Konferencja Wydziału Biologii: “Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection”,

Abstrakt plakatu, 2011, str. 61

 

Basińska A. M., Świdnicki K., Kuczyńska-Kippen N.,

„Crustaceans as an indicator of trophy conditions in ponds situated in the Wielkopolska region (Poland)”

II International Conference: “Bioindication in monitoring of freshwater ecosystems”, St.-Petersburg, Russia.

Abstrakt plakatu, 2011, str. 34

 

Basińska A. M., Świdnicki K., Kuczyńska-Kippen N.:

„Species diversity of rotifer community in the mid-forest type of small water bodies.”

The Vth International Young Scientists Conference: “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, Odessa (Ukraina).

Abstrakt referatu, 2011, str. 77

 

Dondajewska R., Kowalczewska – Madura K., Kozak A., Gołdyn R., Joniak T., Brzozowska-Romanowicz W.,

Stan ekologiczny wybranych jezior na obszarze Natura 2000 „Dolina Cybiny”.

XV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna w Torumiu. Naturalne i Antropogeniczne przemiany jezior.

Abstracts, 2011. 19-20

 

Dondajewska R., Kozak A.,

The influence of two man-made reservoirs on the structure of phytoplankton community.

XXX International Conference of Polish Phycological Society. The Past, present of phycological research. Its significant for man and environment protection” Wrocław-Pawłowice, Poland 19-21. 05. 2011

Abstracts2011, str: 123

 

Domek P., Joniak T., Sobczyński T., Klimaszyk P.

Wpływ substratu podłoża i parametrów siedliska na występowanie bentofauny w rzece Płocicznej.

XVIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Katowice-Cieszyn

Streszczenie wystąpień, 2011, 34-35

 

Gąbka M., Joniak T., Owsianny P.M.

Vegetation of deep Chara-dominated lakes and environmental gradients (western Poland).

30th International Conference of the Polish Phycological Society

Abstracts 2011, 125-126

 

Gąbka M., Joniak T., Owsianny P.M.

The effects of lakes drying – the characteristics of submerged macrophyte vegetation, phytoplankton structure and light conditions in Wilczyńskie Lake (western Poland).

30th International Conference of the Polish Phycological Society

Abstracts 2011, 127-128

 

Gąbka M., Owsianny P.M., Joniak T., Sobczyński T.

Charophyte and phytoplankton communities in Chara-dominated lakes: environment relationships and response to depth of water, light climate and trophy.

Fifth European Phycological Congress, (Rodos, Grecja)

Book of abstracts, 2011, 167

 

Jabłecki M., Joniak T., Sobczyński T.

Variation of PAR euphotic depths of 10 lakes near Poznań.

Second Conference on Research and education, Faculty of Biology of AMU

Abstracts, 2011, 79-80

 

Jakubowska N., Zagajewski P., Gołdyn R.,

Cyanobacteria of selected lakes in the Wielkopolska Region: species identification and assessment of toxicity, using molecular methods.

XXX International Conference of Polish Phycological Society. Wrocław-Pawłowice 19-21. 05. 2011.

Abstracts, 2011, str: 65-66

 

Jakubowska N., Szeląg-Wasielewska E.

Vertical variation of the smallest phototrophs in a meso-eutrophic lake.

Second Conference on Research and Education. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. Poznań 5-7. 04. 2011.

Abstracts2011, str: 83

 

Joniak T., Klimaszyk P.

The qualitative and quantitative differentiation of NOM in small humic lakes – results of long-term study.

9th International Conference Humic Substances in Ecosystems (HSE9)

Book of abstracts, 2011, 65

 

Joniak T., Klimaszyk P., Jabłecki M.

Field research of PAR penetration into the lake through ice-snow cover in winter 2010.

Second Conference on Research and education, Faculty of Biology of AMU

Abstracts, 2011, 85

 

Joniak T., Jabłecki M., Klimaszyk P., Szeląg-Wasielewska E.

Transmission of photosynthetically active light though snow-covered ice in six lakes of different trophy (Wielkopolska Lakeland, western Poland).

7th International Shallow Lakes Conference, Wuxi (Chiny).

Abstracts 2011, 117.

 

Joniak T.

Spatial variability of chlorophyll, natural organic matter and PAR extinction in large throughflow lake (Ostrowiec Lake, north-western Poland).

30th International Conference of the Polish Phycological Society.

Abstracts 2011, 136-137

 

Klimaszyk P., Joniak T.

Impact of black cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis L.) colony on softwater lobelian shallow lake – Lake Dołgie Wielkie (north Poland).

7th International Shallow Lakes Conference, Wuxi (Chiny)

Abstracts, 2011, 112-113.

 

Klimaszyk P., Joniak T.

Impact of black cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis L.) on the transport of dissolved organic carbon.

9th International Conference Humic Substances in Ecosystems (HSE9)

Book of abstracts, 2011, 69

 

Klimaszyk P. Rzymski P.,

Potential role of the surface runoff as a factor determining trophic state of midforest lake in Drawieński National Park.

XIV World Lake Conference, Austin (USA)

Book of abstracts 2011, 130

 

Klimaszyk P., Piotrowicz R., Rzymski P.,

Impact of black cormorants (Phalacrocorax carbo sinensis L.) on shallow lobelian lake – Lake Dołgie Wielkie (north Poland).

XIV World Lake Conference, Austin (USA)

Book of abstracts 2011, 199

 

Klimaszyk P., Rzymski P.,

Właściwości fizyczno-chemiczne spływu powierzchniowego z leśnej zlewni – potencjalna rola spływu w kształtowaniu jakości wody drobnego zbiornika wodnego.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna  Obieg pierwiastków w Przyrodzie  Bioakumulacja- Toksyczność-Przeciwdziałanie, Warszawa

Abstarct 2011, 124

 

Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Sławska P.,

Zmiany Jakości wód Jeziora Uzarzewskiego poddanego zabiegom rekultywacyjnym w roku 2008.

XV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna „Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior”. Toruń, 21-23 września 2011.

Abstracts, 2011, 45-46

 

Kowalczewska-Madura K., Joniak T., Dondajewska R..

The variability of total phosphorus and organic matter content in bottom sediments of selected lakes and small waterbodies in Wielkopolska.

II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM, 5-7 kwiecień 2011.

Abstracts, 2011. str. 95-96

 

Kozak A.,

Changes in the phytoplankton community structure of the Maltański Reservoir restored with biomanipulation and phosphorus inactivation. XXX International Conference of Polish Phycological Society. The Past, present of phycological research. Its significant for man and environment protection” Wrocław-Pawłowice, Poland 19-21. 05. 2011

Abstracts2011, str: 1145

 

Kozak A., Kowalczewska – Madura K.,

Zmiany jakości wody rekultywowanego Jeziora Średniego w Turawie.

XV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna w Torumiu. Naturalne i Antropogeniczne przemiany jezior.

Abstrakt, 2011. Str. 49-50

 

Kozak A., Kowalczewska – Madura K., Gołdyn R., Holona T., Krzemiński Ł.,

Changes in the water quality of Głębokie Lake in the years 2009-2010.

Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. II konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. Second conference on Research and Education UAM w Poznaniu,

Abstracts, 2011, 96

 

Kozak A, Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Rogala E..

Physicochemical and biological parameters of the Lake Uzarzewskie in the 2010 year.

Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska. Challenges for Contemporary Biology, Biotechnology and Environmental Protection. II konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. Second conference on Research and Education UAM w Poznaniu,

Abstracts, 2011, 97

 

Kuczyńska-Kippen N.

Siedlisko litoralowe: rola makrofitów w życiu zooplanktonu, I Ogólnopolskie Warsztaty Zooplanktonowe „Rola różnych grup taksonomicznych i troficznych zooplanktonu w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych”, Mikołajki, 5–10.09.2011 r.

Abstrakt referatu, 2011, str. 3

 

Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B.,

Hydrobiological investigation on the oxbows „Grądy w Dolinie Odry” (Lower Silesia, Poland)

II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstracts, 2011, 104

 

Łożyńska H., Kuczyńska-Kippen N.,

Spatial distribution of rotifer communities (Rotifera) in littoral and open water of Przemęckie Północne Lake during the summer optimum period.

”The Vth International Young Scientists Conference: “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, Odessa (Ukraina),

Abstrakt plakatu, 2011, str. 96

 

Mądrecka B., Szeląg-Wasielewska E.

Cyanobacteria and eukaryotic algae in the middle section of the Warta River (Poland).

The 30th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society. 19-21 May 2011, Wrocław,

Abstracts 2011,  77.

 

Szeląg-Wasielewska E.

The frequency of dividing cells of freshwater picocyanobacteria – diel and seasonal patterns in the epilimnion of temperate lake.

II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. “Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska. 19-21 kwietnia 2011, Poznań,

Abstracts 2011, 139.

 

Szeląg-Wasielewska E.

Phycological research in lake Strzeszyńskie (Poznań, Poland): a review.

The 30th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society. 19-21 May 2011, Wrocław,

Abstracts 2011, 94-95.

 

Szeląg-Wasielewska E., Jakubowska N.

Heterogeneity in phytoplankton community structure in a temperate lake during spring.

The 30th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society. 19-21 May 2011, Wrocław,

Abstracts 2011, 192-193.

 

Śnieżek J., Nagengast B.

Myriophyllum spicatum L. – jako gatunek inwazyjny w Ameryce Północnej

Problemy biologiczne współczesnego świata.  Materiały Ogólnopolskiej  Konferencji  Studentów Biologii z okazji 90-lecia Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2011

 

Świdnicki K., Basińska A. M., Kuczyńska-Kippen N.

„Species diversity of crustacean community in the mid-forest type of small water bodies.”

The Vth International Young Scientists Conference: “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, Odessa (Ukraina),

Abstrakt plakatu, 2011, str. 107

 

Świdnicki K., Kuczyńska-Kippen N,. Basińska A. M.,

„The bioindication role of the rotifer community in mid-forest small water bodies in Poland”,

II International Conference: “Bioindication in monitoring of freshwater ecosystems”, St.-Petersburg, Russia.

Abstrakt referatu, 2011, str. 143