1.publikacje w czasopiśmie wyróżnionym przez Journal Citation Reports (Lista Filadelfijska) i wymienionym w wykazie A Ministra NiSW

Kaczmarek Ł., Jakubowska N., Michalczyk Ł., 2012. Current knowledge on Turkish tardigrades with a description of Milnesium beasleyi sp. nov. (Eutardigrada: Apochela: Milnesiidae, the granulatum group). Zootaxa 3589, 49-64,  IF= 0.927, MNiSW:  20 pkt

Klimaszyk P. 2012. May a cormorant colony be a source of coliform and chemical pollution in a lake? Oceanological and Hydrobiological Studies 41(1), 67-73,  IF=0.291, MNiSW: 15 pkt

Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R. 2012. Spatial and seasonal variability of pore water phosphorus concentration in shallow Lake Swarzędzkie, Poland. Environ Monit Assess 184: 1509-1516, IF = 1.356, MNiSW: 25 pkt

Sobczyński T., Joniak T., Pronin E.2012. Assessment of the multi-directional experiment of restoration of Lake Góreckie (western Poland) with particular focus to oxygen and light conditions: first results. Pol. J. Environ. Stud. 21(4), 1025-1031, IF=0.508, MNiSW: 15 pkt

 

2. publikacje w czasopiśmie recenzowanym, wymienionym w wykazie B Ministra NiSW

Joniak T. 2012. Visual water clarity and light penetration in some recreationally used lakes (western Poland). Polish Journal of Natural Sciences 27(4), MNiSW: 8 pkt

Kozak A., Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Holona T. 2012. Water quality and phytoplankton community in selected recreational lakes and reservoirs in Western Poland under restoration measures. Polish Journal of Natural Sciences27(4), MNiSW: 8 pkt.

Kozak A., Gołdyn R., Kowalczewska-Madura K., Zimmer M. 2012. Water quality and phytoplankton of the recreationally used Lake Sławskie. Polish Journal of Natural Sciences27(4). MNiSW: 8 pkt

Klimaszyk P., Joniak T. 2012. Impact of black cormorant on the transport of dissolved organic carbon from the catchment area to the lakes. Polish Journal of Soil Sciences 44(2), 161-165. MNiSW: 5 pkt

Kraska M., Klimaszyk P., Piotrowicz R. 2012. Zarybianie jako antropogeniczna przyczyna niestabilności i zmian struktur przestrzennych roślinności lobeliowego Jeziora Modrego (Łupalickiego) na Pojezierzu Bytowskim. Badania fizjograficzne,  Seria B III  (B 61), 123-153.  MNiSW: 2 pkt

Mielnik L., Czekała J., Piotrowicz R., Klimaszyk P. 2011. Occurrence of some heavy metals in bottom sediments of lobelia lakes. Ecological Chemistry and Engineering A 18(9-10), 1293-1299. MNiSW: 7 pkt.

 

3. autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub języku podstawowym dla danej dyscypliny

Wydawca Tytuł monografii/
podręcznika
Tytuł rozdziału Autor/rzy Rok, tom, strony
GIS Forum – Croatian GIS Association, Zagrzeb GIS for Geoscientists The use of GIS tools in the generation of maps illustrating the distribution of protected submerged species – the case of Isoetes lacustris Dynowski P., Źróbek-Sokolnik A., Ciecierska H., Dziedzic J., Piotrowicz R. 2012, 123-129.

 

4. autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku innym niż angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny

Wydawca Tytuł monografii/
podręcznika
Tytuł rozdziału Autor/rzy Rok, tom, strony
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska, Bydgoszcz Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. J.K. Garbacz (red.)

 

Ocena rezultatów rekultywacji Jeziora Durowskiego na podstawie monitoringu przyrodniczego. Cerbin S., Messyasz B., Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., 2012,

Tom VI: 7-14

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska, Bydgoszcz Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. J.K. Garbacz (red.) Ocena warunków świetlnych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego przy użyciu podwodnego czujnika promieniowania fotosyntetycznie czynnego. Joniak T., Rybak M., Sobczyński T. 2012, VI, 81-87.
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska, Bydgoszcz Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. J.K. Garbacz (red.) Wpływ rekultywacji na cechy abiotyczne jeziora: fluktuacje poziomu kompensacji świetlnej i krytycznej głębokości przenikania światła. Joniak T., Rybak M. 2012, VI, 89-95.
Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Wydz. Biologii UAM w Poznaniu Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. R. Gołdyn, N. Kuczyńska-Kippen (red.) Ochrona i rekultywacja małych zbiorników wodnych Gołdyn R. 2012, 162-176.
Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Wydz. Biologii UAM w Poznaniu Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. R. Gołdyn, N. Kuczyńska-Kippen (red.) Typologia zbiorników wodnych Kuczyńska-Kippen N. 2012, 33-44
Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Wydz. Biologii UAM w Poznaniu Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. R. Gołdyn, N. Kuczyńska-Kippen (red.) Zooplankton i relacje pomiędzy fito- a zooplanktonem Kuczyńska-Kippen N. 2012, 75 – 85
Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Wydz. Biologii UAM w Poznaniu Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. R. Gołdyn, N. Kuczyńska-Kippen (red.) Znaczenie roślinności w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych Nagengast B. 2012, 142-151
Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Wydz. Biologii UAM Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. R. Gołdyn, N. Kuczyńska-Kippen (red.) Ryby drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym Klimaszyk P. 2012, 102-108
Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz Ryby w kulturze i rekultywacja środowiska wodnego Jezioro Durowskie jako przykład wielostronnej rekultywacji (natlenienie, immobilizacja fosforu, biomanipulacja) Messyasz B., Kowalczewska-Madura K., Cerbin S. 2012, 59-94
Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy w oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców. J. Drążek, J. Chmiel, M. Kupczyk (red.).

 

Co może obudzić ziemię pałucką? Neumann M., Rosińska J. 2012,

132-137

Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy w oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców. J. Drążek, J. Chmiel, M. Kupczyk (red.). Drobne zbiorniki śródpolne. Ich rola w zachowaniu różnorodności biologicznej Wiśniewska M., Kuczyńska-Kippen N. 2012, 73-78.
Creativetime Nowe trendy w naukach przyrodniczych. M. Kuczera (red.). Rekultywacja jako wyzwanie dla nauki na przykładzie jeziora Konin Rosińska J. 2011,

Tom III, 92-99

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Tucholski Park Krajobrazowy Ekosystemy wodne i wodno-błotne na obszarach chronionych. A.E. Ławniczak (red.) Ochrona siedlisk ze zbiorowiskami włosieniczników (Batrachium) w Polsce. Szoszkiewicz K., Gebler D., Szwabińska M., Piotrowicz R., Nagengast B. 2012
Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. W. Mróz (red.)

 

3150 Starorzecza i  naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami NympheionPotamion Wilk-Woźniak E., Gąbka M., Pęczuła W., Burchardt L., Cerbin S., Glińska-Lewczuk K., Gołdyn R., Grabowska M., Karpowicz M., Klimaszyk P., Kołodziejczyk A., Kokociński M., Kraska M., Kuczyńska-Kippen N., Ligęza S., Messyasz B., Nagengast B., Ozimek T., Paczuska B., Pełechaty M., Pietryka M., Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., Richter D., Walusiak E., Żbikowski J. 2012, Cześć II, 130-149
Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. W. Mróz (red.) 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne Wilk-Woźniak E., GąbkaM., Dunalska J., Pęczuła W.,

Grabowska M., Karpowicz M., Owsianny P.M., Ozimek T.,

Piotrowicz R., Paczuska B., Walusiak E., Joniak T.

2012, Cześć II, 150-169
Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa Monitoring Siedlisk Przyrodniczych Przewodnik Metodyczny. Część II. W. Mróz (red.) 3110 Jeziora lobeliowe Wilk-Woźniak E., Kraska M., Piotrowicz R., Klimaszyk P. 2012, Cześć II,

114-129

 

5. redakcja wieloautorskiej monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej

Wydawca Tytuł Redaktor/rzy Rok, tom, strony
Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, Wydział Biologii UAM w Poznaniu Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, Poznań Gołdyn R., Kuczyńska-Kippen N. 2012, 1-176
Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Wydz. Biologii UAM, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań, Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych Gołdyn R., Kędziora A. 2012, 1-79

 

6. Rozdziały w monografiach, krótsze niż 0,5 arkusza wydawniczego:

 

  • Gołdyn R.

Nowe metody rekultywacji jezior. W: A.M. Wyrwa (red.) Ryby w kulturze i rekultywacja środowiska wodnego:. VII Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce, Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz. 2012: 51-57

  • Gołdyn R.

Potrzeba ochrony i rekultywacji drobnych oczek wodnych. W: R. Gołdyn, A. Kędziora (red.). 2012. Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych:. Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Wydz. Biologii UAM, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań, 2012: 74-78

  • Klimaszyk P.

Ryby małych zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. W: Gołdyn, A. Kędziora (red.). Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych. Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Wydz. Biologii UAM, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań, 2012: 43-45

  • Kuczyńska-Kippen N.

Typologia małych zbiorników wodnych. W: R. Gołdyn , A. Kędziora (red.). Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych. Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Wydz. Biologii UAM, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań, 2012: 14-20

  • Kuczyńska-Kippen N.

Zooplankton i relacje pomiędzy fito- a zooplanktonem. W: R. Gołdyn, A. Kędziora (red.). Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych. Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Wydz. Biologii UAM, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań, 2012: 33-37

  • Nagengast B.

Rola roślinności w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych. W: R. Gołdyn , A. Kędziora (red.). Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych. Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Wydz. Biologii UAM, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań, 2012: 65-70

 

7. Komunikaty na konferencje zagraniczne i krajowe

 

Banaszkiewicz D., Szczepaniak S., Tomkowiak A., Dondajewska R.

Internal phosphorus loading from sediments of Góreckie Lake (Wielkopolski National Park) – implications for the aquatic ecosystem and possibilities of its reduction, I Konferencja Młodych Naukowców, 22 marca 2012, Poznań Abstrakts, 2012, 20

 

Basińska A.M., Kuczyńska-Kippen N., Świdnicki K., Wiśniewska M.

Does the hydromacrophyte type influence the rotifer community in forest ponds?  1-st Young Scientists Conference, World Water Day. Poznań, 22 – 23 III 2012,  Abstracts, 2012, 22

 

Basińska A.M., Kuczyńska-Kippen N., Świdnicki K.

Environmental predictors of spring zooplankton in urban clay pits.

The 5-th EPCN Conference: Little things mean a lot: understanding the role of ponds in a changing world. Luxemburg 4-8 VI 2012,

Abstracts, 2012, 25

 

Basińska A.M., Kuczyńska-Kippen N.

Does sampling site influence the rotifer diversity at local vs. landscape level?  13-th International Rotifer Symposium. Rotifera XII. Shillong, Meghalaya, Indie 18-24 XI 2012,  Abstracts, 2012, 30

 

Basińska A.M., Kuczyńska-Kippen N.

Różnorodność biologiczna śródmiejskich zbiorników powyrobiskowych.  XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Konferencja Naukowa. Ekologia Miasta. Toruń 25-26 V 2012, Abstrakts, 2012, 14

 

Bocian N., Kowalczewska-Madura K., 2012.

Water quality assessment of Chomiaskie and Oćwieckie Lakes during the autumn and winter period of 2011/2012.  Ist Young Scientists Conference, World Water Day March 22 – 23, 2012, Poznań, Poland.  Abstracts, 2012, 23-24

 

Dondajewska R., Gołdyn R., Kozak A., Romanowicz-Brzozowska W.

Płytkowodne jezioro Konin (Pojezierze Lubuskie) – diagnoza stanu ekosystemu.  22 Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, 2012

Abstrakts, 2012, 61

 

Dondajewska R., Gołdyn R., Kozak A., Romanowicz-Brzozowska W.

Shallow Konin Lake (Lubuskie Lake District) – the diagnosis of ecosystems status 22th Congr. Pol. Hydrobiol., Cracow, Poland, 19–22 Sept. 2012 Proceedings, 2012, 30

 

Dondajewska R., Panek E., Gołdyn R.

Zagospodarowanie zlewni Jeziora Rościńskiego i jej wpływ na jakość wód dopływających do zbiornika. 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Więcej geografii”, 8 września 2012, Poznań. Abstrakty, 2012, 20-21

 

Domek P., Michałkiewicz M.,

Zmienność makrozoobentosu na tle parametrów fizyczno-chemicznych w zbiorniku zaporowym Rusałka.  XIX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Toruń-Zacisze, 17-19 maja 2012, Streszczenia wystąpień, 2012, 11-12

 

Dunajewska A., Koźlik K., Kozak A.

The qualitative and quantitative structure of phytoplankton community in the Lake Uzarzewskie in autumn and winter;

1st Young Scientist Conference, World Water Day, March 22-23, 2012, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland,

Abstracts, 2012, 29

 

Gąbka M., Joniak T., Owsianny P.M.

Distribution and richness of Charophytes species along environmental gradients in lakes of western Poland. International Symposium on Aquatic Plants Poznań,  Abstracts, 2012, 127

 

Gołdyn R., Kowalczewska-Madura K., Szeląg-Wasielewska E., Joniak T., Dondajewska R., Romanowicz-Brzozowska W.

Wpływ rybackiego użytkowania zbiornika na jakość wody. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, 19-22 września 2012, Kraków

Abstrakts, 2012, 75

 

Gołdyn R., Kowalczewska-Madura K., Szeląg-Wasielewska E., Joniak T., Dondajewska R., Romanowicz-Brzozowska W.

Influence of fishing activities on water quality in the gravel-pit reservoir, 22th Congr. Pol. Hydrobiol., Cracow, Poland, 19–22 Sept. 2012, Proceedings. 2012, 46

 

Gołdyn R. Messyasz B., Kowalczewska-Madura K.

Response of macrophytes to the restoration measures of Durowskie Lake in Poland. International Symposium on Aquatic Plants – Plants in hydrosystems: from functional ecology to weed research. Poznań 27-31 VIII  2012. Abstracts, 2012, 99

 

Grzelczak J., Kowalczewska-Madura K., 2012.

Water quality of Stare Miasto Reservoir and Powa River in autumn-winter 2011/2012.  Ist Young Scientists Conference, World Water Day March 22 – 23, 2012, Poznań, Poland. Abstracts, 2012,  34

 

Idczak Z., Szeląg-Wasielewska E.

Seasonal fluctuations of diatom community in the Warta River (Poland).  Ist Young Scientists Conference, World Water Day, March 22 – 23, Abstracts, 2012, 38

 

Jakubowska N., Joniak T., Szeląg-Wasielewska E.

Vertical distribution of picocyanobacteria during summer in relation to light and nutrients availability (Strzeszyńskie Lake, Poland).

IV International Conference „Advances in modern phycology”. Kiew 23-25. 05. 2012, Algologia, Suppl.1, 2012, 360-361

 

Jakubowska N., Zawierucha K., Kaczmarek Ł.

Cyanobacteria rejonów polarnych oraz ich rola w ekosystemach arktycznych – stan wiedzy. XXXIV Sympozjum Polarne. Sosnowiec 14-16. 06. 2012; Abstracts, 2012, 83

 

Jakubowska N., Szeląg-Wasielewska E.

Picoplanktonic cyanobacteria in freshwater ecosystem – review. Ist Young Scientists Conference, World Water Day. Poznań 22 – 23. 03. 2012; Abstracts, 2012, 40

 

Joniak T.

Visual water clarity and light penetration in some recreationally used lakes of Western Poland. 5th International Lake Tourism Conference, Olsztyn-Stare Jabłonki, Polska, 3-6.07.2012. Abstracts, 2012, 32

 

Joniak T.

Light transmittion, underwater light conditions and biocenosis structure of shallow mesotrophic lakes during its freezing.

15th International Symposium on River and Lake Environments, Translational Limnology. Zhangjiajie (Chiny).

Abstarcts, 2012, 336

 

Joniak T., Gąbka M., Jakubowska N.

Spatial and temporal changeability of light availability in a deep Chara dominated lakes during a period of rapid water level changes.

International Symposium on Aquatic Plants, Poznań, 27-31.08.2012, Abstracts, 2012, 148.

 

Joniak T., Jakubowska N., Szeląg-Wasielewska E.

Degradation of the recreational function of Strzeszyńskie Lake in Poznań: causes and effects of water turbidity.  5th International Lake Tourism Conference, Olsztyn-Stare Jabłonki, Polska, 3-6.07.2012. Abstracts, 2012, 33

 

Joniak T., Rybak M.

Wpływ rekultywacji na cechy abiotyczne jeziora: fluktuacje poziomu kompensacji świetlnej i krytycznej głębokości przenikania światła, Sympozjum Naukowe Kompleksowe Badania i Ochrona Środowiska Naturalnego. Diagnozowanie Stanu Środowiska. Metody Badawcze – Prognozy, Tleń, konferencja krajowa,  Abstracts, 2012,

 

Joniak T., Rybak M., Sobczyński T.

Ocena warunków świetlnych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego przy użyciu podwodnego czujnika promieniowania fotosyntetycznie czynnego, Sympozjum Naukowe Kompleksowe Badania i Ochrona Środowiska Naturalnego. Diagnozowanie Stanu Środowiska. Metody Badawcze – Prognozy, Tleń, konferencja krajowa,. Abstracts, 2012,

 

Klimaszyk P., Piotrowicz R.,

Impact of black cormorant roosting colony on the functioning of shallow coastal lobelia lake: are cormorants responsible for changes in the hydromacrophytes structure? International Symposium on Aquatic Plants – Plants in hydrosystems: from functional ecology to weed research. Poznań 27-31 VIII  2012, Abstracts, 2012, 149

 

Kozak A.

Dynamika fito- i zooplanktonu Jeziora Uzarzewskiego (Dynamics of phyto- and zooplankton in the Lake Uzarzewskie )

22 Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, 2012, Abstrakts, 2012, 117

 

Kozak A.,

Dynamics of phyto- and zooplankton in Lake Uzarzewskie, 22th Congr. Pol. Hydrobiol., Cracow, Poland, 19–22 Sept. 2012

Proceedings, 2012, 88

 

Kozak A., Gołdyn R.

Interactions between phytoplankton and zooplankton in the  Maltański Reservoir in the years 2009-2011. XXXI International Conference of Polish Phycological Society. Olsztyn 17-20. 05. 2012; Abstracts, 2012,  49-50

 

Kozak A., Gołdyn R., Kowalczewska-Madura K., Zimmer M.

Water quality and recreational potential of Lake Sławskie.  5th International Lake Tourism Conference, Olsztyn-Stare Jabłonki, Polska, 3-6.07.2012. Abstracts, 2012, 39-40

 

Kozak A., Kowalczewska-Madura, K. Czart A.

Phytoplankton composition and physical – chemical variables in restored Swarzędzkie Lake – preliminary results. XXXI International Conference of Polish Phycological Society. Olsztyn 17-20. 05. 2012; Abstracts, 2012,  51-52

 

Kozak A., Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R., Holona T.

Water quality and phytoplankton community in selected recreational lakes and reservoirs in Western Poland under restoration measures.

5th International Lake Tourism Conference, Olsztyn-Stare Jabłonki, Polska, 3-6.07.2012, Abstracts, 2012, 68-69

 

Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B.

Różnorodność zooplanktonu w drobnych śródpolnych zbiornikach wodnych Wielkopolski. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Kraków, 19-22 IX 2012,  Abstrakts, 2012, 120

 

Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B.

Zooplankton diversity in small field water bodies in the Wielkopolska region. XXII Congress of Polish Hydrobiological Society. Kraków, 19-22 IX 2012, Proceedings, 2012, 91

 

Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B.

Biocoenotic structure and functioning of small water bodies. 1-st Young Scientists Conference, World Water Day. Poznań, 22 – 23 III 2012,  Abstracts, 2012, 17

 

Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B.

Macrophytes of mid-field small water bodies and their impact on the habitat selectivity of crustaceans.

International Symposium on Aquatic Plants – Plants in hydrosystems: from functional ecology to weed research. Poznań 27-31 VIII  2012, Abstracts, 2012, 53

 

Kulka P., Szymkiewicz N., Klimaszyk P.,

Zróżnicowanie makrozoobentosu jeziora Lusowskiego. XIX Ogólnopolskie Warsztaty Betologiczne – Zoobentos zbiorników zaporowych.Toruń-Zacisze V 2012. Książka streszczeń, 2012, 26-27

 

Mądrecka B., Szeląg-Wasielewska E.

Size structure of cyanobacteria and eukaryotic algae in the middle course of the Warta River. The 31st International Conference of the Polish Phycological Society. 17-19 May 2012, Olsztyn, Abstracts, 2012, 57

 

Napieralska A., Szeląg-Wasielewska E.

Variability of bacterioplankton in a water column of Lake Strzeszyńskie (Poznań, Poland). Ist Young Scientists Conference, World Water Day, March 22 – 23, Abstracts, 2012, 62

 

Napieralska A., Szeląg-Wasielewska E.,

Seasonal changes of microbiological and physicochemical parameters in the main inflow to Strzeszyńskie Lake.  V Międzynarodowa Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Abstracts, 2012, 9

 

Niedźwiedzińska J., Kozak A.

The qualitative structure of phytoplankton community in the Maltański Reservoir in autumn and winter 2010-2011. 1st Young Scientist Conference, World Water Day, March 22-23, 2012, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland,  Abstracts, 2012, 63

 

Melosik I., Czumaj A., Winnicka K., Woźniak N., Joniak T.

Survival and recovery during drying and rehydrating treatment of Sphagnum species determined by chlorophyll fluorometry.

MOSS 2012, New York (USA). Abstracts and Program, 2012, 27.

 

Pietrzak A.,  Kozak A.

Quantitative Studies of Swarzędzkie Lake Phytoplankton in Cold Water Season . 1st Young Scientist Conference, World Water Day, March 22-23, 2012, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland,  Abstracts, 2012, 65

 

Pronin E., Joniak T., Sobczyński T.

Study on the efficiency of artificial aeration of Lake Góreckie (vegetation season of 2010).. 1st Young Scientists Conference, World Water Day, Poznań. Abstracts, 2012, 67

 

Rosińska J.

Zastosowanie różnych metod rekultywacji na przykładzie Jeziora Swarzędzkiego. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2012 Abstrakts, 2012, 139

Rosińska J.,

The usage of various restoration methods in Swarzedzkie Lake. 22th Congr. Pol. Hydrobiol., Cracow, Poland, 19–22 Sept. 2012. Proceedings, 2012, 139

 

Ruszkowska-Cichocka B., Kowalczewska-Madura K.

Physico-chemical parameters of Grzymisławskie Lake and Pysząca River.  Ist Young Scientists Conference, World Water Day March 22 – 23, 2012, Poznań, Poland. Abstracts, 2012, 69-70

 

Rybak M., Joniak T.

The visible light transmission in water of three mid-forest lakes versus the gradient of some physical variables and chlorophyll, I Konferencja Młodych Naukowców z Okazji Światowego Dnia Wody, Poznań, konferencja krajowa, Abstracts, 2012, 71

 

Szelag-Wasielewska E., Jakubowska N., Napieralska A.

Changes in the structure of the phototrophic community in the vertical profile during summer stratification in Lake Strzeszyńskie (Poland).  XXXI International Conference of Polish Phycological Society. Olsztyn 17-20. 05. 2012; Abstracts, 2012, 95

 

Szeląg-Wasielewska E., Bazaluk S., Kowalczewska-Madura K., 2012.

Population dynamics of green algae and cryptophytes in relation to environmental factors in a small water body (Mid-Western Poland). 31th International Conference of the Polish Phycological Society Olsztyn, 17 – 20 May 2012. Abstracts, 2012, 94

 

  1. Szoszkiewicz, D. Gebler, M. Szwabińska, R. Piotrowicz, B. Nagengast

Conservation of the water crowfoot (Batrachium) habitat in Poland – Ekosystemy wodne i wodno-błotne na obszarach chronionych –Tuchola, Abstracts, 2012, 126

 

Szymkiewicz  N., Kulka P., Klimaszyk P.

Zróżnicowanie fauny bentosowej strefy litoralu w jeziorach na biegu potoku Bogdanka . XIX Ogólnopolskie Warsztaty Betologiczne – Zoobentos zbiorników zaporowych.Toruń-Zacisze V 2012.  Książka streszczeń, 2012, 43-44

 

Świdnicki K., Basińska A.M., Kuczyńska-Kippen N.

The influence of helophyte architecture on rotifer communities. The 5-th EPCN Conference: Little things mean a lot: understanding the role of ponds in a changing world. Luxemburg 4-8 VI 2012, Abstracts, 2012, 45

 

Świdnicki K., Kuczyńska-Kippen N., Basińska A.M., Wiśniewska M.

Zooplankton communities of meteorite crater ponds (April 2004 and 2009). 1-st Young Scientists Conference, World Water Day. Poznań, 22 – 23 III 2012, Abstracts, 2012, 80

 

Śnieżek J., Gąbka M., Joniak T., Rybak M.

Investigation of occurrence rare Charophyceae in mezotrophic lakes in aspect of depth and light condition, I Konferencja Młodych Naukowców z Okazji Światowego Dnia Wody, Poznań, konferencja krajowa, Abstracts, 2012, 79

 

Wilk-Woźniak E., Burchard L., Cerbin S., Dunalska J., Gąbka M., Glińska-Lewczuk K., Gołdyn R., Grabowska M., Joniak T., Karpowicz M., Klimaszyk P., Kołodziejczyk A., Kokociński M., Kraska M., Kuczyńska-Kippen N., Ligęza S., Messyasz B., Nagengast B., Owsianny P.M., Ozimek T., Paczuska B., Pełechata A., Pełechaty M., Pęczuła W., Pietryka M., Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., Richter D., Walusiak E., Żbikowski J.

Monitoring siedlisk wodnych. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Kraków, 19-22 IX 2012, Abstrakts, 2012, 188

 

Wilk-Woźniak E., Burchard L., Cerbin S., Dunalska J., Gąbka M., Glińska-Lewczuk K., Gołdyn R., Grabowska M., Joniak T., Karpowicz M., Klimaszyk P., Kołodziejczyk A., Kokociński M., Kraska M., Kuczyńska-Kippen N., Ligęza S., Messyasz B., Nagengast B., Owsianny P.M., Ozimek T., Paczuska B., Pełechata A., Pełechaty M., Pęczuła W., Pietryka M., Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., Richter D., Walusiak E., Żbikowski J.

Natura 2000 – Monitoring of water habitats. XXII Congress of Polish Hydrobiological Society. Kraków, 19-22 IX 2012, Proceedings, 2012, 164

 

Wiśniewska M., Kuczyńska-Kippen N., Basińska A.M., Świdnicki K.

Temporal distribution of zooplankton community in a small midfield water body. 1-st Young Scientists Conference, World Water Day. Poznań, 22 – 23 III 2012, Abstracts, 2012,  89

 

Zawierucha K., Smykla J., Jakubowska N., Kaczmarek Ł.

Nowy gatunek niesporczaka Isohypsibius sp. nov., oraz nowe stanowisko rzadkiego gatunku Isohypsibius laevis McInnes, 1995 z kriokonitów na Spitsbergenie (Lodowiec Hans, Hornsund).  XXXIV Sympozjum Polarne. Sosnowiec 14-16. 06. 2012;

Abstracts, 2012, 119