1. publikacje w czasopiśmie z Journal Citation Reports (Lista Filadelfijska) i wymienionym w wykazie A Ministra NiSW

Barałkiewicz D., Chudzińska M., Szpakowska B., Świerk D., Gołdyn R., Dondajewska R. 2014. Storm water contamination and its effect on the quality of urban surface waters. Environmental Monitoring and Assessment 186, 10: 6789-6803      IF 1,679; MNiSW:  25 pkt

Basińska A.M., Antczak M., Świdnicki K.,  Jassey V.E.J., Kuczyńska-Kippen N. 2014. Habitat type as strongest predictor of the body size distribution of Chydorus sphaericus (O. F. Müller) in small water bodies. Int. Rev. of Hydrobiology 99: 1-11; DOI: 10.1002/iroh.201301678. IF 1,013; MNiSW: 25 pkt

Basińska A.M., Świdnicki K.,  Kuczyńska-Kippen N. 2014. Effect of surrounding trees and dry rush presence on spring zooplankton community in an urban pond complex. Annales de Limnologie – International Journal of Limnology 50, 4: 315-323. IF 1,036; MNiSW: 20 pkt

Dynowski P., Źróbek-Sokolnik A., Ciecierska H., Dziedzic J., Piotrowicz R., Hołdyński Cz. 2014. Application of GIS and GPS Tools in Qualification and Classification of a Lake’s Ecological Status. Polish Journal of Environmental Studies. 23, 2: 639-645. IF 0,60; MNiSW: 15 pkt.

Jakubas E., Gąbka M., Joniak T.  2014. Morphological forms of two macrophytes (yellow water-lily and arrowhead) along velocity gradient. Biologia 69, 7: 840-846. DOI: 10.2478/s11756-014-0380-x  IF 0,696; MNiSW: 20 pkt

Jakubas E., Gąbka M., Joniak T. 2014. Factors determining the distribution of rheophil and protected Hildenbrandia rivularis (Liebman) J. Agardh 1851, the Rhodophyta freshwater species in lowland ecosystems.            Polish Journal of Ecology 62, 4: 38-46.        IF 0,554; MNiSW: 15 pkt

Klimaszyk P., Klimaszyk D., Piotrowiak M., Popiołek A., 2014.    Unusual complications after occupational exposure to giant hogweed (Heracleum mantegazzianum) : case report. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 27, 1: 141-144. IF 1,1; MNiSW: 20 pkt

Klimaszyk P., Rzymski P., Piotrowicz R., Joniak T. 2014. Contribution of surface runoff from forested areas to the chemistry of a through-flow lake. Environmental Earth Sciences DOI: 10.1007/s12665-014-3682-y.  IF 1,572; MNiSW: 25 pkt

Kozak A., Gołdyn R. 2014.   Variation in Phyto- and Zooplankton of Restored Lake Uzarzewskie. Polish Journal of Environmental Studies 23, 4: 1201-1209.       IF 0,600; MNiSW:  15 pkt

Kuczyńska-Kippen N., Basińska A.  2014. Habitat as the most important influencing factor for the rotifer community structure at landscape level. International Review of Hydrobiology 99, 1-2: 58–64.   IF  1,013; MNiSW: 25 pkt

Kuczyńska-Kippen N. 2014. Environmental variables of small mid-field water bodies and the presence of Rotifera groups of different ecological requirements.     Polish Journal of Environmental Studies 23, 2: 373-378.            IF  0,6; MNiSW: 15 pkt

Szpakowska B., Świerk D, Gołdyn R., Barałkiewicz D. 2014. Contents of Cu, Zn, Cd, Pb and Fe in rainwater effluents discharged to surface waters in the city of Poznań. Journal of Elementology 3:779–794.  IF 0,643; MNiSW: 15 pkt

Dąbrowska A., Nawrocki J., Szeląg-Wasielewska E. 2014. Appearance of aldehydes in the surface layer of lake waters. Environmental Monitoring and Assessment 186, 7: 4569-4580. IF 1,679; MNiSW: 25 pkt

Rzymski P., Niedzielski P., Klimaszyk P., Poniedziałek B., 2014, Bioaccumulation of selected metals in bivalves (Unionidae) and Phragmites australis inhabiting a municipal water reservoir. Environmental Monitoring and Assessment 186, 5: 3199-3212   IF 1,679; MNiSW: 25 pkt

Zawierucha K., Kaczmarek Ł., Jakubowska N., Michalczyk Ł.2014. New records of tardigrades in the Baltic states with the description of Minibiotus formosus sp. nov. (Eutardigrada, Macrobiotidae). ZooKeys  408, 1: 81-105.   IF 0,917; MNiSW: 20 pkt

inne publikacje

Gołdyn R., Podsiadłowski S., Dondajewska R., Kozak A. 2014. The sustainable restoration of lakes – towards challenges of the water framework directive. Ecohydrology & Hydrobiology, 14, 1: 68-74. MNiSzW: 10 pkt.

Kaźmierska A. 2014.  Probiotyki-recepta na zdrowie? Kosmos 63 (3): 455-472    MNiSzW: 4 pkt

Klimaszyk P., Rzymski P., Joniak T. 2014.   Roosting colony of cormorants (Phalacrocorax carbo sinensis L.) as a source of nutrients for the lake. Limnological Review 3:  MNiSzW: 5 pkt

Kozak A., Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Czart A. 2014. Phytoplankton composition and physicochemical properties in Lake Swarzędzkie (Midwestern Poland) during restoration: Preliminary results. Archives of Polish Fisheries 22:17-28 . MNiSzW: 8 pkt

Gołdyn R. (red.) 2014. Małe zbiorniki wodne jako ostoja bioróżnorodności – Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii UAM, 99 pp.

Gąbka M., Jakubas E., Joniak T., Golski J. 2014.  Rzeki Wełna i Flinta – charakterystyka obiektów badań, ich położenie i granice zlewni. W: Koncepcja lasu modelowego w zarządzaniu i ochronie różnorodności biologicznej rzek Wełny i Flinty (Wielkopolska). Bator J., Gąbka M., Jakubas E. (red.), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 21-33.

komunikaty na konferencjach zagraniczne i krajowe

Budzyńska A., Rosińska J., Akinetes of native and expansive Nostocales (Cyanoprokaryota) in the sediments of a temperate lake. 33rdInternational Conference of Polish Phycologists, Gdynia-Cetniewo,19-22 maja 2014.Book of abstracts 2014:  123

Budzyńska A., Jakubowska N., Current studies on cyanobacteria in the Department of Water Protection. Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska.  III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii, Poznań, 10-12 kwietnia 2014. Streszczenia, 2014.

Budzyńska A., Viner-Mozzini Y., Gołdyn R., Sukenik A., Akinetes of invasive versus native Nostocales (Cyanoprokaryota) and their germination in the sediments of a temperate lake (Rusałka reservoir, Poland).17th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP). Kastoria (Grecja), 14 – 21 września2014.

Domek P., Joniak T., Michałkiewicz M. Struktura makrozoobentosu małej rzeki nizinnej na odpływie z przeżyźnionego jeziora jako odzwierciedlenie wpływu antropopresji na biocenozę.  XXI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Sztutowo/Elbląg, 8-10 maj 2014.  Strzeszczenia, 2014.

Dondajewska R.,  The functioning of shallow Łeknenskie lake under the influence of substantial external nutrient loading, 8th Shallow Lakes Conference, Antalya, Turkey, 12-17 October 2014

Dondajewska R., Osady denne dwóch przepływowych jezior w dolinie rzeki Obry jako źródło fosforu dla toni wodnej, XVIII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna „Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior”, Szczecin-Moryń, 23-26 września 2014. Materiały konferencyjne, 2014: str. 20

Dondajewska R., Zmienność stężeń tlenu rozpuszczonego w wodach eutroficznych jezior Wielkopolski, Konferencja Oxygenalia 2014 „Woda cząsteczką życia”, Poznań, 7-8 listopada 2014

Dondajewska R., Budzyńska A., Phytoplankton community composition against selected water variables in lakes Błędno and Nowowiejskie (Lubuskie Lake District). 33rd International Conference of Polish Phycologists, Gdynia-Cetniewo,19-22 maja 2014.

Dondajewska R., Gołdyn R., Kowalczewska-Madura K., Kozak A., Rosińska J. 2014.Właściwości wód powierzchniowych w systemie rzeczno-jeziornym na obszarze Natura 2000 „Dolina Cybiny” (PLH 300038) i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. II Konferencja Naukowa „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000. Poznań 3-4 września 2014, Streszczenia 2014: str. 19

Dondajewska R., Gołdyn R., Kozak A., Rosińska J. Restoration scenarios for external shallow and hypereutrophic lake – Konin Lake case study. 8-th Shallow Lakes Conference in a Fast-Changing World, 12-17 October 2014, Antalya, Turkey, Book of abstracts 2014:  157

Dondajewska R., Gołdyn R., Szeląg-Wasielewska E., Kowalczewska-Madura K., Kozak A., Budzyńska A., Joniak T., Rosińska J., Jakubowska N., Kaźmierska A., Podsiadłowski S.Lakes restored in Western Poland in the research of AMU Department of Water Protection. III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii z okazji XXX-lecia Wydziału Biologii, Poznań, 10-12 kwiecień 2014.Streszczenia, 2014. str. 66

Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R.Zmienność stężeń tlenu rozpuszczonego w wodach eutroficznych jezior Wielkopolski. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oxygenalia 2014. Woda cząsteczką życia. 7-8 listopada 2014. Materiały konferencyjne 2014: 201.

Frankiewicz M., Kozak A.The changes in the phytoplankton communities of Sławskie Lake during 2013. IIIrd Young Scientists Conference, World Water Day” Threats, Protection and Management of Water Resources”, March 13-14, 2014, Poznań, Poland,Poster Presentations 2014: 77-78

Gołdyn R.Zagrożenia związane z sinicowymi zakwitami wody. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oxygenalia 2014. Woda cząsteczką życia. 7-8 listopada 2014. Materiały konferencyjne 2014:

Gołdyn R., Messyasz B., Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Cerbin S. The functioning of shallow Łeknenskie Lake under the influence of significant external nutrient loads. 8 th Shallow Lakes Conference 12-17 October 2014 Antalya, Turkey, 2014, Book of abstracts 2014:  169

Jakubowska N., Joniak T., Rybak M. Investigation of the ice cover, under-ice light fields and phytoplankton structure in shallow mesotrophic lakes. XXXIIIth International Conference of Polish Phycological Society, Gdynia – Cetniewo, 19-22 maj 2014. Book of abstracts, 2014.

Jakubowska N., Szeląg-Wasielewska E. Can picoplanktonic Cyanobacteria form blooms?XXXIIIth International Conference of the Polish Phycological Society – Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health. Gdynia – Cetniewo, 19-22 May 2014, Book of abstracts 2014: 21.

Joniak T. Wpływ człowieka na krajobraz w kontekście charakterystyk abiotycznych wody małych zbiorników na obszarach rolniczych i leśnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ”Przyroda, krajobraz, człowiek.” Barcin, 26-27 czerwiec 2014. Strzeszczenia referatów, 2014.

Joniak T. Poziom zanieczyszczenia wód starorzeczy w dolinie rzeki Warty po wezbraniach wiosennych.        Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda, krajobraz, człowiek.” Barcin, 26-27 czerwiec 2014. Strzeszczenia referatów, 2014.

Joniak T., Kuczyńska-Kippen N.Can the biological and physical-chemical features of water be the indicator of type of land use and origin of small water bodies? IX European Wetland Congress, 6. “Wetlands Biodiversity and Services: Tools for Socio-Ecological Development.” European Pond Conservation Network. Huesca, Hiszpania 14-18.09.2014. Book of abstracts 2014, str. 76.

Joniak T., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B.             The role of aquatic macrophytes in microhabitatual transformation of physical-chemical features of water in floodplains ponds.  International Conference Wetlands 2014 “Wetlands Biodiversity and Services: Tools for Socio-Ecological Development.” IX European Wetland Congress & 6. European Pond Conservation Network, Huesca (Hiszpania), 14-18 wrzesień 2014. Book of abstracts, 2014 str. 159

Joniak T., Szeląg-Wasielewska E., Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Domek P., Gołdyn R.          Long-term changes of phytoplankton biodiversity and water trophic state in shallow post-gravel pit pond after change of its management. XXXIIIthInternational Conference of Polish Phycological Society, Gdynia – Cetniewo, 19-22 maj 2014. Book of abstracts, 2014: 75

Klimaszyk P., Joniak T., Rzymski P. Kolonia noclegowa kormoranów (Phalacrocorax carbo sinensis L.) jako źródło pierwiastków biogennych dla jeziora. XVIII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna, Szczecin-Moryń, 23-26 wrzesień 2014.Materiały konferencyjne, 2014.

Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R., Rosińska J. Zasilanie wewnętrzne w fosfor z osadów dennych w Jeziorze Swarzędzkim w latach 2001-2003 i 2011-2013. XVIII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna „Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior” Szczecin-Moryń 23-26.09.2014, Materiały konferencyjne, 2014: str. 34

Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R. Obciążenie zbiornika Rusałka związkami biogennymi pochodzącymi ze zlewni. III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM, 10-12 kwiecień 2014, Streszczenia 2014, str. 93

Kozak A. Algal blooms in hypertrophic Uzarzewskie Lake during its restoration, XXXIII Conference of Polish Phycological Society, Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health, Gdynia-Cetniewo 19-22 May, 2014, Book of abstracts 2014, str. 86

Kozak A., Gołdyn R. Zbiorowiska makrofitów zbiornika średniego w turawie rekultywowanego metodą natleniania II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oxygenalia 2014, Woda cząsteczką życia, 7-8.11.2014, Poznań Materiały konferencyjne, str. 212

Kozak A., Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R. Jezioro Sławskie (Pojezierze Leszczyńskie, Polska Zachodnia) – reakcja ekosystemu na ograniczenie zasilania zewnętrznego. XVIII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna „Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior” Szczecin-Moryń 23-26.09.2014, Streszczenia 2014, str. 36-37

Kuczyńska-Kippen N.  Ochrona organizmów wodnych i zachowanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych. Konferencja Ochrona jezior i rzek – metody, narzędzia, fundusze. LGR Pojezierze Krajeńskie, 23 października 2014.

Kuczyńska-Kippen N., Joniak T., Nagengast B. Do biometric features of a macrophyte habitat reflect zooplankton diversity in various trophic types of small water bodies? IX European Wetland Congress, 6. European Pond Conservation Network. Huesca, Hiszpania 14-18.09.2014. Book of abstracts 2014, str. 79,

Kuczyńska-Kippen. N., Joniak T., Nagengast B., Przybyłek J., Messyasz B., Celewicz-Gołdyn S., Stefaniak K., Basińska A., Świdnicki K, Wiśniewska M. Drobne zbiorniki wodne – obszar interdyscyplinarnych badań nie tylko Wydziału Biologii.        III Konferencja Naukowa Dydaktyczna Wydziału Biologii, Poznań 11-12.04.2014. Book of abstracts 2014, str. 98,

Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B., Wiśniewska M. Habitat requirements of crustaceans in pastoral small water bodies: the effect of overshading and human impact. 10th Symposium on Cladocera, Lednice, Czechy 28.09–3.10.2014. Book of abstracts 2014, str. 61

Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B., Joniak T.             Drobne zbiorniki wodne Kampusu Morasko jako doskonałe obiekty dydaktyczne. III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii z okazji XXX-lecia Wydziału Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 10-12 kwiecień 2014. Streszczenia, 2014.

Kulka P., Klimaszyk P. Makrozoobentos dwóch jezior zróżnicowanych pod względem troficznym i morfologicznym. III Konferencja Naukowo Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM – Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. Książka streszczeń 2014: 101-102

Maślak P., Kuczyńska-Kippen N., Świdnicki K . The sampling method influences estimation of the rotifer community structure in a mid-field pond. IIIrd Young Scientists Conference, World Water Day, Poznań, 13-14.03.2014. Book of abstracts 2014:  47

Nagengast B., Joniak T., Kuczyńska-Kippen N. Relation between  chlorophyll and pheophytin as indicator of disturbances in environment of floodplains ponds of the Warta River (Poland). IX European Wetland Congress, 6. European Pond Conservation Network. Huesca, Hiszpania 14-18.09.2014.             Book of abstracts 2014:  169

Pietrzak A., Kozak A. Changes in the phytoplankton composition in the Maltański Reservoir and at the inlet and outlet of the Cybina River to the reservoir. IIIrd Young Scientists Conference, World Water Day” Threats, Protection and Management of Water Resources”, March 13-14, 2014, Poznań, Poland, Book of abstracts 2014:  107

Rosińska J., Dondajewska R., Gołdyn R.,Grzelczak J., Ruszkowska-Cichocka B. The impact of lake restoration on water quality of lowland river flowing through the lake IIIrd Young Scientists Conference, World Water Day” Threats, Protection and Management of Water Resources”, March 13-14, 2014, Poznań, Poland, Book of abstracts 2014:  116

Rosińska J., Dondajewska R., Gołdyn R., Grzelczak J., Ruszkowska-Cichocka B., Kowalczewska-Madura K. 2014. Dopływy rekultywowanego Jeziora Swarzędzkiego jako przykład zewnętrznych źródeł zanieczyszczeń.  III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii – Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. 10-12 kwietnia 2014. UAM, Poznań, Mat. Konf. 2014:  125-126.

Rosińska J., Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Zmiany natlenienia i koncentracji chlorofilu-a w rekultywowanym Jeziorze Swarzędzkim. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oxygenalia 2014. Woda cząsteczką życia. 7-8 listopada 2014. Mat. konferencyjne 2014: 221.

Rosińska J., Kozak A., Dondajewska R., Gołdyn R. Cyanobacteria before and during the restoration of Swarzedzkie Lake – comparison. XXXIII Conference of Polish Phycological Society, Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health, Book of abstracts 2014: 105-106

Sobczyński T., Joniak T. Skala dobowych zmian natlenienia wód jeziornych, czyli o wydajności fotosyntezy. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oxygenalia 2014” Poznań, 7-8 listopad 2014.Materiały Konferencyjne, 2014.

Stachowiak E., Jakubowska N., Szeląg-Wasielewska E., Kaźmierska A., Joniak T.               Phytoplankton community structure under ice cover in a eutrophic lake (Strzeszyńskie Lake, Poland). XXXIIIth International Conference of Polish Phycological Society, Gdynia – Cetniewo, 19-22 maj 2014.Book of abstracts 2014:  110.

Sachowiak E., Kaźmierska A.,Szeląg-Wasielewska E., Dominant species in cyanobacteria community of the northern part of Strzeszyńskie Lake. IIIrd Young Scientists Conference, World Water Day, March 13-14, 2014, Poznań, Poland Book of abstracts, 123.

Szczepaniak S., Dondajewska R.Changes in water quality of Maltański Reservoir in the first year after filling, IIIrd Young Scientists Conference, World Water Day” Threats, Protection and Management of Water Resources”, March 13-14, 2014, Poznań, Poland, Book of abstracts 2014:  126.

Szcześniak J., Kozak A. Changes in the phytoplankton community of Lake Uzarzewskie in April and October 2013.IIIrd Young Scientists Conference, World Water Day” Threats, Protection and Management of Water Resources”, March 13-14, 2014, Poznań, Poland, Book of abstracts 2014:  127.

Szeląg-Wasielewska E., Pajchrowska M., Oborska N. Seasonal succession and water bloom of chrysophycean species in the small village pond (Wielkopolska Regiorn, Poland). XXXIIIth International Conference of the Polish Phycological Society – Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health. Gdynia – Cetniewo, 19-22 May 2014, Book of abstracts 2014:  113.

Szymkiewicz N., Klimaszyk P.  Ocena stanu ekologicznego rzeki Bogdanki na podstawie ugrupowań makrozoobentosu oraz parametrów fizycznych i chemicznych. III Konferencja Naukowo Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM – Wyzwania Współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska. Książka streszczeń 2014: 140.

Turek I., Wiśniewska M,, Kuczyńska-Kippen N. Structure of Rotifera communities and assessment of trophic and saprobic conditions of Lake Łysy Młyn near Poznań. IIIrd Young Scientists Conference, World Water Day, Poznań, 13-14.03.2014.        Book of abstracts 2014:  129.

Wiśniewska M., Kuczyńska-Kippen N., Piaseczna A. Environmental factors determining similarity of Rotifera communities of small water bodies. IIIrd Young Scientists Conference, World Water Day, Poznań, 13-14.03.2014. Book of abstracts 2014:  133.

Wiśniewska M., Kuczyńka-Kippen N., Pronin E. Environmental factors controlling the autumnal similarity of rotifers (Rotifera) in small water bodies. IX European Wetland Congress, 6. European Pond Conservation Network. Huesca, Hiszpania 14-18.09.2014. Book of abstracts 2014:  127.

Wiśniewska M., Kuczyńska-Kippen N.  Is commensal relationship common in small water bodies: Brachionus rubens and Daphnia spp.? 10th Symposium on Cladocera, Lednice, Czechy 28.09–3.10.2014. Book of abstracts 2014:  125.

Wiśniewska M., Kuczyńska-Kippen N.  The occurrence of commensal rotifers in the small mid-field water bodies. 8th International Shallow Lakes Conference, Antalya Turcja, 12-17.10.2014. Book of abstracts 2014:  222.