tel.: +48 61 829 5781
E-mail: rgold-at-amu.edu.pl


Zainteresowania naukowe:

Funkcjonowanie ekosystemu jeziornego poddanego rekultywacji; wpływ piętrzenia wody w zbiornikach zaporowych na jakość wody rzecznej; fitoplankton wód śródlądowych, makrofity zbiorników wodnych; allelopatia; sieci troficzne w ekosystemach jeziornych, ze szczególnym uwzględnieniem zależności fito-zooplankton; wpływ wód deszczowych ze zlewni miejskich na jakość wód odbiornika

Życiorys:

1972 ukończenie studiów na kierunku biologia ze specjalizacją botanika na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zatrudnienie w Instytucie Gospodarki Komunalnej oddział w Poznaniu

1975 zatrudnienie w Instytucie Kształtowania Środowiska Oddział w Poznaniu

1982 doktor nauk przyrodniczych w zakresie botaniki na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

1990 przeniesienie do Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Zakład Ochrony Wód

2001 doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii – hydrobiologii, na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

2003 profesor nadzwyczajny UAM

2006-2017 kierownik Zakładu Ochrony Wód UAM

2009 profesor nauk biologicznych – tytuł nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

2010 profesor zwyczajny

2022 profesor senior

Dydaktyka :

Wykłady na kierunku Ochrona Środowiska, Environmental Protection i w ramach AMU-PIE, a także prowadzenie zajęć w trakcie Międzynarodowej szkoły letniej „Stan ekologiczny jeziora w trakcie zabiegów rekultywacyjnych”

– Fizykochemiczne podstawy oceny środowiska

– Zagrożenia i technologie oczyszczania wód

– Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych

– Transformacje biegu rzek i ich ekologiczne implikacje

– Funkcjonowanie i ochrona środowisk wodnych i torfowiskowych

– Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza

 Aktywność naukowa i nagrody:

2016-2017 Zastępca przewodniczącego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

Od 2015 r. do 2022r. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

Od 2010 r. do 2022r. Prezes Fundacji Biblioteka Ekologiczna

Od 2007 r. Narodowy Reprezentant i członek Conservation Committee w Międzynarodowym Towarzystwie Limnologicznym SIL (Societas Internationalis Limnologiae)

Od 1994 r. do 2020r.  członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 120 ds. Jakości wody – badania mikrobiologiczne i biologiczne, w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

1987-1989 Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wielkopolski

1989 – Nagroda naukowa IIIo Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

1993 – Złoty Krzyż Zasługi, przyznany przez Prezydenta RP

2001 – Nagroda naukowa IIo Rektora UAM

2009 – Nagroda naukowa IIIo Rektora UAM

2011 – Nagroda zespołowa IIIo Rektora UAM

2012 – Nagroda dydaktyczna IIo Rektora UAM

2016 – Nagroda zespołowa IIIo Rektora UAM

2017 – Medal Edukacji Narodowej

2022 – Nagroda naukowa IIo Rektora UAM

 Hobby:

podróże

Ostatnie publikacje:

  1. Rosińska J., Kozak A., Dondajewska R., Gołdyn R. 2017. Cyanobacteria blooms before and during the restoration process of shallow urban lake. Journal of Environmental Management 198: 340-347. DOI: 10.1016/j.envman.2017.04.091 (MNiSzW 35 p. IF 4,010, Q1).
  2. Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R., Podsiadłowski S. 2017. The influence of restoration measures on phosphorus internal loading from the sediments of a hypereutrophic lake. Environmental Science and Pollution Research 24, 16: 14417-14429, DOI: 10.1007/s11356-017-8997-2 (MNiSzW 30 p. IF 2,741, Q2).
  3. Dondajewska R., Kozak A., Kowalczewska-Madura K., Budzyńska A., Gołdyn R., Podsiadłowski S., Tomkowiak A. 2018. The response of a shallow hypertrophic lake to innovative restoration measures – Uzarzewskie Lake case study. Ecological Engineering DOI: 10.1016/j.ecoleng.2017.07.010 (MNiSZW 35 p., IF 2,914, Q2)
  4. Rosińska J., Kozak A., Dondajewska R., Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R. 2018. Water quality response to sustainable restoration measures – Case study of urban Swarzędzkie Lake. Ecological Indicators 84: 437-449 (MNiSZW 35 p., IF 3,898, Q1)
  5. Gołdyn R., Szpakowska B., Świerk D., Domek P., Buxakowski J., Dondajewska R., Barałkiewicz D., Sajnóg A. 2018. Influence of stormwater runoff on macroinvertebrates in a small urban river and a reservoir. Science of the Total Environment 625: 743-751. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.12.324 (MNiSZW 40 p., IF 4,900, Q1)
  6. Dondajewska R., Kozak A., Rosińska J., Gołdyn R. 2019. Water quality and phytoplankton structure changes under the influence of effective microorganisms (EM) and barley straw – Lake restoration case study. Science of the Total Environment 660: 1355-1366. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.071 (MNiSZW 40 p., IF 6,551, Q1)
  7. Szpakowska B., Świerk D., Pajchrowska M., Gołdyn R. 2021. Verifying the usefulness of macrophytes as an indicator of the status of small waterbodies. Science of the Total Environment 798, 149279. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149279 (MNiSzW 200 p. IF 10,754, Q1)
  8. Donis D., Mantzouki E., McGinnis D.F., Vachon D., Gallego I., Grossart H.-P., (…) Ibelings B.W. 2021. Stratification strength and light climate explain variation in chlorophyll a at the continental scale in a European multilake survey in a heatwave summer. Limnology and Oceanography, DOI:10.1002/lno.11963 (MNiSzW 140 p. IF 5,019, Q1)
  9. Szpakowska B., Świerk D., Dudzińska A., Pajchrowska M. Gołdyn R. 2022. The influence of land use in the catchment area of small waterbodies on the quality of water and plant species composition. Scientific Reports 12: 7265, https://doi.org/10.1038/s41598-022-11115-w, (MNiSzW 140 p. IF 4,997, Q1)

Więcej na:

www.researchgate.net/profile/Ryszard_Goldyn