publikacje w czasopiśmie z Journal Citation Reports (Lista Filadelfijska) i wymienionym w wykazie A Ministra NiSW

Chudzińska M., Komorowicz I., Hanć A., Gołdyn R., Barałkiewicz D.   2016. Chemometric approach to evaluate element distribution in muscle, liver and fish bone of roach (Rutilus rutilus), silver bream (Blicca bjoerkna) and crucian carp (Carassius carassius) from Swarzędzkie Lake (Poland) using ICP-MS and FIAS-CVAAS techniques. Journal of Environmental Science and Health – Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 51, 11, 790-800           IF= 1,247 MNiSW=20

Joniak T, Kuczyńska-Kippen N, Gąbka M. 2016. Effect of agricultural landscape characteristics on the hydrobiota structure in small water bodies. Hydrobiologia, DOI 10.1007/s10750-016-2913-5, 13  IF=2,051, MNiSW=30

Joniak T, Kuczyńska-Kippen N. 2016. Habitat features and zooplankton community structure of oxbows in the limnophase: reference to transitional phase between flooding and stabilization      Limnetica, 35(1), 37-48. IF=0,80; MNiSW=20

Klimaszyk P., Rzymski P. 2016. The complexity of ecological impacts induced by great cormorants.        Hydrobiologia 771(1), 13-30.  IF=2.051, MNiSW=30

Kozak A., Gołdyn R. 2016.   Macrophyte response to the protection and restoration measures of four water bodies. International Review of Hydrobiology, 101, 5-6, 160-172. IF =1.459 MNiSW=25

Kuczyńska-Kippen N, Joniak T. 2016. Zooplankton diversity and macrophyte biometry in shallow water bodies of various trophic state. Hydrobiologia, 774, 1, 39–51  IF=2,051, MNiSW=30

Rosińska J., Rybak M., Gołdyn R. 2016. Patterns of macrophyte community recovery as a result of the restoration of a shallow urban lake. Aquatic Botany, doi.org/10.1016/j.aquabot.2016.12.005  IF 1.846, MNiSW=30

Świdnicki K, Basińska AM, Kuczyńska-Kippen N. 2016. Instability of spring environmental conditions as a driver of biotic interactions and crustacean structuring in meteorite crater ponds (Morasko, Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies, 45(1), 66-78.  IF= 0,688; MNiSW=15

Świdnicki K, Basińska AM, Pronin M. Kuczyńska-Kippen N. 2016. Meteorite crater ponds as source of high zooplankton biodiversity. Biologia, 71(12), 1361–1368 IF=0,719, MNiSW=15

Inne publikacje

Szeląg-Wasielewska E., Pajchrowska M., Mądrecka B. 2016. Biomineralizacja a jakość i trofia wód powierzchniowych. [W:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality. (red.) Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Urbaniak A.: 395-412, ISBN 978-83-64959-45-5

Mądrecka B., Pajchrowska M., Stachowiak E., Szeląg-Wasielewska E. 2016. Ocena jakości wód różnych typów zbiorników wodnych w oparciu o grupy funkcjonalne fitoplanktonu. [W]: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality.(red.) Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Urbaniak A.: 323-344, ISBN 978-83-64959-45-5

Kaźmierska A., Józefiak J., Szeląg-Wasielewska E. 2016. Wpływ rekreacji na jakość wód jeziora zlokalizowanego w aglomeracji miejskiej na przykładzie Jeziora Strzeszyńskiego. [W:] Interdyscyplinarność w naukach o ziemi. Studia przypadków, tom 2. Interdisciplinary in geosciences. Case studies, vol.2. (red.) Aniśkiewicz P., Olejniczak M.: 245-257, ISBN 978-83-7867-351-4