Double Degree Master Programme in Environmental Protection

Studia magisterskie z podwójnym dyplomem UAM i CAU w Kilonii !   

Od roku akademickiego 2018/2019 uruchamiany jest we współpracy z Uniwersytetem Kristiana-Albrechta (CAU) w Kilonii (Niemcy) program wspólnych studiów magisterskich z podwójnym dyplomem w zakresie ochrony środowiska pod nazwą Zarządzanie Środowiskiem w CAU i pod nazwą Ochrona Środowiska w UAM. Studenci Ochrony Środowiska z naszego Wydziału mogą stać się jednocześnie studentami Uniwersytetu w Kilonii. Po dwóch latach studiów uzyskują podwójny dyplom ukończenia Ochrony Środowiska na UAM w Poznaniu oraz Environmental Management CAU w Kilonii. Warunkiem jest odbycie jednego semestru zajęć na tamtejszym Uniwersytecie i uzyskanie 30 ECTS oraz napisanie i obronienie pracy magisterskiej w języku angielskim na jednym z wybranych uniwersytetów. Dla 7 najlepszych studentów UAM zapewnia stypendium na pobyt w Kilonii, umożliwiające pokrycie wszystkich niezbędnych kosztów.

Szczegóły – w tym program studiów – w Aneksie do Porozumienia w sprawie Partnerstwa Strategicznego między Uniwersytetami:

Bliższych informacji można zasięgnąć kontaktując się z prof. Ryszardem Gołdynem (rgold@amu.edu.pl, tel. 61 829 57 81) lub prof. UAM Beatą Messyasz (messyasz@amu.edu.pl, tel. 61 829 57 61).