Rok 2022 – rokiem hydrobiologicznych jubileuszy!

W roku 2022 będą miały miejsce 2 niezwykle istotne dla wszystkich hydrobiologów/limnologów wydarzenia:

Ze względu na rangę oraz lokalizację obydwu wydarzeń mamy nadzieję na liczny udział przedstawicieli poznańskiego środowiska hydrobiologów!